Arteterapie: cesta k pracovnímu i osobnímu růstu

Sedm barev duše

Akreditovaný kurz | 7 večerních setkání | celkem 24 hod.

Obsah kurzu

Pracujete v sociálních službách? Chcete se něco dozvědět sami o sobě, o druhých a o arteterapii?

Zveme vás na prožitkový sebezkušenostní arteterapeutický kurz. Arteterapie je jednou z cest, jak lépe porozumět sami sobě i lidem, se kterými pracujete. Čeká vás sedm tříhodinových večerních setkání, během kterých si na vlastní kůži vyzkoušíte různorodé arteterapeutické techniky a postupy. Pomocí vlastního prožitku se seznámíte s tím, jak probíhá arteterapeutický proces od úvodního setkání až po závěrečnou reflexi. Arteterapeutické techniky vám pomohou k hlubší sebereflexi jak v pracovní tak i v osobní rovině.

Každé setkání bude věnováno jednomu tématu:

 • Já a můj svět
 • Já a lidé kolem mě
 • Kde můžu čerpat sílu a motivaci
 • Moje potřeby: jak naplňuji své vlastní potřeby a kde příliš upřednostňuji druhé

 • Dvě tváře pomáhání: jaké role zastávám v práci i doma

 • Můj příběh v barvách
 • Červená nit: poslední téma bude překvapením, které vyplyne z naší společné práce

Vůbec nemusíte umět malovat, stačí jenom chuť trochu si hrát, experimentovat a tvořit. Vyzkoušíte si různé techniky, jako je koláž, práce s barvami, práce s keramickou hlínou a další kombinované techniky. Pracovat budeme individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Kurz nemá za cíl vyškolit účastníky k provádění odborné arteterapeutické činnosti. Jednoduché arteterapeutické techniky však budete moci využít i při práci se svými klienty.

Kdy a kde

 • Místo konání:
 • Termín:
 • Čas: 18,00 - 21,00 hod.
 • Délka kurzu: 24 výuk. hodin
 • Cena kurzu: 4 450,- Kč

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s tvořivými přístupy a technikami pro práci s klienty a uživateli sociálních služeb. Účastníci, kteří absolvovali 90% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV.

Lektorka

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.