Mindfulness:

síla bdělé pozornosti

Psycholog Rick Hanson říká, že se lidský mozek v průběhu evoluce naučil fungovat jako detektor problémů. To nám dříve pomáhalo přežít v drsných podmínkách. Dnes nám tato vlastnost mozku způsobuje množství zbytečného stresu. Pouhá představa stresující události, pouhá myšlenka na nějakou nepříjemnost totiž v našem těle dokáže spustit reálnou stresovou reakci.

Lidský mozek miluje myšlení. Je to jeho oblíbená činnost. Nejraději náš mozek myslí na nejrůznější problémy. To s sebou bohužel přináší velké množství zbytečného stresu.

Když se nám naopak daří zaměřit pozornost na to, co v tuto chvíli prožíváme, získáme obvykle více klidu a pevné půdy pod nohama. Čím více se nám daří naplno vnímat co se děje teď a tady, tím méně stresu zažíváme.

Potvrzuje to mimo jiné americký vědec Matt Killingsworth, který v rozsáhlém výzkumu zjistil, že kdykoliv, v jakékoliv situaci se lidé cítí spokojeněji, pokud plně vnímají to, co právě prožívají. Naopak bloudění v myšlenkách vede k nárůstu stresu a poklesu spokojenosti.

Schopnost naplno vnímat a prožívat, co se právě děje, okamžik za okamžikem, se anglicky nazývá mindfulness. Do češtiny se toto slovo překládá jako bdělá pozornost nebo všímavost.

Účinný lék proti stresu

Trénink bdělé pozornosti (mindfulness) je základem jednoho z nejúčinnějších programů pro snižování stresu.

Průkopníkem v této oblasti je emeritní profesor medicíny Jon Kabat-Zinn. Ten již v 70. letech minulého století zahájil při Massachussetské univerzitě program snižování stresu založený na tréninku bdělé pozornosti – Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Zjistil, že po osmi týdnech tréninku jsou klienti jeho centra schopni úspěšně zvládat stresující situace, které dříve byly nad jejich síly. A zjistil také, že zvýšená odolnost proti stresu u většiny těchto lidí přetrvala i po několika letech.

Kdykoliv, v jakékoliv situaci se lidé cítí spokojeněji, pokud plně vnímají to, co právě prožívají.

Vyladěný mozek

Bdělá pozornost (mindfulness) navozuje v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním způsobem, říká psychiatr a neurobiolog Daniel Siegel.

Toto vnitřní naladění se projevuje jak dovnitř, tak navenek. Člověk se cítí spokojeně, je schopný podat dobrý výkon, lépe komunikovat s ostatními a efektivně zvládat nejrůznější situace a výzvy.

Díky tréninku bdělé pozornosti se člověk tak snadno nenechá strhnout vírem stresujících myšlenek a emocí. A když ano, je schopný rychleji obnovit ztracenou rovnováhu. Postupně opouští navyklé a automatické reakce typu bojuj nebo uteč. Mnohé situace začíná člověk vidět novýma očima. A je schopný řešit je uváženěji, klidněji a s větší mírou pochopení.

Základní techniky pro rozvoj bdělé pozornosti jsou odvozené z tradičních meditačních praktik. Tyto techniky jsou velice účinný nástroj pro rozvoj a kultivaci mysli. Neurovědci opakovaně zjistili, že dlouhodobé praktikování těchto technik pozitivně ovlivňuje fungování lidského mozku a vytváří měřitelné pozitivní změny. Trénink mindfulness vytváří v mozku nové spoje a posiluje oblasti důležité pro zaměření pozornosti, regulaci emocí a zvládání stresu. Výzkumy potvrzují, že doba osmi týdnů tréninku je dostatečná k dosažení měřitelného a trvalejšího efektu.

Trénink mindfulness pozitivně ovlivňuje fyzické i psychické zdraví. Snižuje stres, zlepšuje soustředění, koncentraci i emoční inteligenci.

Vědecky ověřené přínosy

Přínosy a účinky tréninku mindfulness opakovaně potvrzují výzkumy prestižních univerzit a vědeckých pracovišť (např. Harvard University, University of Oxford, Stanford University,University of Massachusetts, UCLA). Neurovědci, lékaři a psychologové zjišťují, že trénink bdělé pozornosti (mindfulness) má na člověka pozitivní vliv v několika oblastech:

 • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému (zde), snižuje bolest (zde) a snižuje míru stresu (zde).
 • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí (zde) a zmírňuje depresivní stavy (zde). Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci - neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi (zde).
 • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy (zde), emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí (zde).
 • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti (zdezde), zlepšuje paměť (zde), posiluje kreativitu (zde) a schopnost sebeřízení (zde).
 • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním a s pozitivními emocemi (zdezde). Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností (zde).

Trénink mindfulness mění lidský mozek. Samozřejmě k lepšímu.

Revoluce ve firmách

V posledních letech se trénink bdělé pozornosti (mindfulness) přesunul   i do firemního prostředí. Mindfulness-based programy se ve světě staly novým trendem v oblasti firmeního vzdělávání. Společnosti jako je Google, Intel, eBay nebo Ford Motor Company objevily, že trénink mindfulness nejenom snižuje pracovní stres, ale zlepšuje například komunikaci a spolupráci v týmech, podporuje tvůrčí myšlení a leadership.

Mindfulness techniky pomáhají zvládat pracovní zátěž a řešit problémy efektivně. Posilují fokus. Pomáhají soustředit se na zvolenou činnost nebo projekt a odolávat vyrušení. A co je možná nejdůležitější, tyto techniky pomáhají člověku cítit se (nejen v práci) spokojeně. Mindfulness techniky začíná ve svém pracovním i osobním životě využívat čím dál tím větší množství lidí. Vrcholoví manažeři i řadoví zaměstnanci. Časopis Time tento fenomén nazval The Mindful Revolution.

Trénink mindfulness zlepšuje komunikaci a spolupráci v týmech, podporuje fokus, tvůrčí myšlení a leadership.

Videa o mindfulness

Jon Kabat-Zinn v Googlu

Zaměstnanci společnosti Google procházejí již několik let tréninkovým programem Search In Yourself. Program rozvíjí mindfulness a emoční inteligenci. Jak říká autor programu Chade-Meng Tan, všechno začalo tím, když si před mnoha lety přečetl knihu Full Catastrophe Living, jejímž autorem je Dr. Jon Kabat-Zinn. Poslechněte si přednášku, kterou měl v roce 2007 Jon Kabat-Zinn přímo pro zaměstnance Googlu.

Mindfulness a mozek: co říká věda

Philippe Goldin, vedoucí skupiny klinicky aplikované afektivní neurovědy na Katedře psychologie na Stanfordské univerzitě hovoří o tom, jak mindfulness trénink pomáhá člověku naplno využít vnitřní kapacitu a dosáhnout optimální výkon.

Mindful leadership

Inspirující přednáška Janice Marturano, zakladatelky Institute for Mindful Leadership, na konferenci Wisdom 2.0 Business v New Yorku v roce 2013.

Conscious communication in the digital age

Zpěvačka Alanis Morissette a neurovědec Daniel Siegel a se potkali na konferenci Wisdom 2.0 v San Franciscu v roce 2014. Poslechěte si jejich konverzaci.

Naše myšlenky mění náš mozek

Richard J. Davidson je významný psychiatr a neurovědec. Ve své přednášce hovoří o neuroplasticitě a osobní transformaci. Zdůrazňuje, že ze všech našich orgánů se mozek nejvíce mění v závislosti na zkušenostech, kterými procházíme. Specificky zaměřený mentální trénink způsobuje v našem mozku plastické změny, které mění náš kognitivní styl a emoční návyky.

Mindful Google

Chade-Meng Tan ze společnosti Google představuje vzdělávací program Search In Yourself vyvinutý pro zaměstnance společnosti.

Knížky o mindfulness

Anglické slovo mindfulness bývá do češtiny překládáno různě: bdělá pozornost, všímavost, bdělost, vědomé vnímání. To se odráží i v českých názvech knih.

 • GOLEMAN, D., Pozornost. Brno, Jan Melvil Publishing, 2014.
 • HARRISON, E., Rychlé meditace pro zklidnění těla i mysli. Praha, Grada, 2011.
 • CHADE-MENG TAN, Hledej ve svém nitru. Praha, Knižní klub, 2014.
 • KABAT – ZINN, J., Full Catastrophe Living. New York, Random Hause, 2013.
 • KABAT – ZINN, J., Uvědomujte si přítomnost. Praha, Anag, 2015.
 • NHAT HANH, T., Cesta k plnému vědomí. Praha, Pragma, 1999.
 • PUDDICOMBE, A., Ukliďte si v hlavě. Praha, Grada, 2016.
 • ROCK, D., Jak pracuje váš mozek. Praha: Pragma, 2010.
 • SALZBERG, S., Real Happiness at Work. New York, Workman Publishing, 2013.
 • SELYE, H., The Stress of Life. New York, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1978.
 • SIEGEL, D. J., The Mindful Brain. New York, W. W. Norton & Company, 2007.
 • SIEGEL, D. J., Vnitřní nazírání. Praha, Triton, 2014.
 • SINCLAIR, M., SEYDEL, J.: Všímavost. Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají. Praha, Grada, 2015.
 • TOLLE, E., Moc přítomného okamžiku. Praha, Pragma, 2002.
 • WILLIAMS, M., PENMAN, D., Všímavost. Jak najít klid v uspěchaném světě. Olomouc, Anag, 2014.