Individuální plánování bude hračka!

S novým programem bude plánování pro klienty i pracovníky snadné a

srozumitelné.

Vaše individuální plány budou jednoduché, užitečné,

kvalitní.

S programem ípéčko bude individuální plánování pro každého

hračka!

© Jiří Sobek | Adpontes 2020 | Kontakt