Jak dobře

individuálně

plánovat

Jednoduše, srozumitelně, zábavně

Máte pocit, že individuální plánování je příliš složité, vyžaduje mnoho času a přináší jen malý užitek? Pojďme plánovat jinak. Pojďme objevit nový pohled na plánování. Plánování může být jednoduché, zábavné a hlavně užitečné. Zkuste to!

6. - 7. 2. 2019 | Brno

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Vzdělávací institut COMSEN, Novobranská 4, 602 00 Brno (mapka zde)
 • Délka kurzu: 16 výukových hodin
 • Cena kurzu: 3 200,- Kč

"Konečně přístup, který má logiku a rozumí tomu každý!"

Daniela, účastnice kurzu

Obsah kurzu (2 dny, 16 výuk. hod.)

Mnoho pracovníků v sociálních službách se v individuálním plánování ztrácí. Nechápou smysl složitých formulářů. Mají pocit, že plánování vyžaduje mnoho času a přináší jen malý užitek. Tento kurz vám nabízí jiný pohled na plánování. Zjistíte, že plánování může být jednoduché, užitečné a navíc zábavné. Čekají na vás tato témata:

 • Proč plánovat? Cíle a smysl individuálního plánování
 • Kdo je náš klient - osobní profil
 • Co potřebuje náš klient - stanovení míry podpory
 • Co chce náš klient - cíle a kroky, krátkodobý plán
 • Kam jsme se společně dostali: vyhodnocení a aktualizace plánu
 • Jak celý proces plánování co nejlépe zorganizovat
 • Plánování s lidmi s problémy v komunikaci

Kurz ukazuje, že plánování, když se vezme za správný konec, je užitečné a přínosné pro klienty i pro pracovníky. V průběhu plánování lépe poznáte svého klienta. Ujasníte si, co je pro něj důležité. Pojmenujete si jeho potřeby, přání a cíle. Dobrý individuální plán vám pomůže přehledně zachytit důležité informace na jednom místě. Pomůže vám poskytovat službu způsobem, který klientovi co nejvíce vyhovuje. Na kurzu si vyzkoušíte různé metody a techniky, s jejichž pomocí budete schopni vytvářet kvalitní individuální plány. Seznámíte se osnovou individuálního plánu, která je jednoduchá a pochopitelná. Kurz je zaměřen především prakticky. Vše si na místě sami vyzkoušíte. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály a přehledné vzory formulářů pro individuální plánování.

Podívejte se na krátkou videopozvánku (1:56 min.)

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní služby (např. pečovatelská služba), nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0093-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, naposledy jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč. Na téma individuálního plánování napsal publikaci Jak dobře individuálně plánovat. Jeho kurzy na téma plánování absolvovaly již stovky účastníků.

Názory účastníků kurzu

"Ocenila jsem zaměření na silné stránky uživatele. Velice se mi líbily aktivity. Za poslední dobu konečně kurz, který pro mě byl přínosem."

AlenaKlatovy

„Byl jsem už na několika kurzech IP. Ale až teď mám konečně představu, jak mám individuální plánování dělat.“

KamilOstrava

"Díky novým technikám, které jsem se naučila, se plánování může stát přínosnějším a pochopitelnějším pro uživatele i klíčové pracovníky."

PetraKlatovy

"Líbilo se mi úplně všechno. Bezvadný přístup lektora, srozumitelná komunikace."

LucieCheb