Jak dobře

individuálně

plánovat

Individuální plánování

jednoduše a srozumitelně

24. - 25. 9. 2019 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 16 výukových hodin
 • Cena kurzu: 2 950 Kč

Obsah akreditovaného kurzu

(2 dny, 16 výuk. hod.)

Mnoho pracovníků v sociálních službách má pocit, že individuální plánování vyžaduje spoustu času a přináší jen malý užitek. Tento kurz vám nabízí jiný pohled na plánování.

Naučíte se plánovat tak, aby to bylo užitečné a přínosné pro klienty, pro pracovníky i pro celou organizaci. Vyzkoušíte si, jak díky plánování můžete lépe poznat a pochopit svého klienta. Ujasnit si, co je pro něj opravdu důležité. Pojmenovat si jeho potřeby, přání a cíle. Dobrý individuální plán vám pomůže pracovat s klientem způsobem, který mu co nejvíce vyhovuje.

Na kurzu se naučíte různé techniky, s jejichž pomocí budete umět vytvářet skutečně kvalitní individuální plány. Vše si prakticky vyzkoušíte. Seznámíte se vzorovými formuláři, které jsou maximálně jednoduché a srozumitelné. 

Čekají na vás tato témata:

 • Proč plánujeme: cíle, smysl a zásady individuálního plánování
 • Jak sestavit osobní profil a hlouběji zmapovat přání a potřeby klienta
 • Jak zpracovat popis potřebné podpory (nebo Plán péče, pokud používáte program Cygnus)
 • Jak najít smysluplný cíl a popsat kroky k jeho dosažení
 • Jak plánovat, když klient nemá žádný cíl
 • Plánování s lidmi s problémy v komunikaci
 • Jak jednoduše a efektivně dělat průběžné záznamy
 • Vyhodnocení a aktualizace plánu a poskytované služby
 • Individuální plánování a standardy kvality

Kurz je zaměřen prakticky. Seznámíte se s řadou příkladů dobré praxe. Dostanete písemné materiály a přehledné vzory formulářů pro individuální plánování.

Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0093-SP/PC/VP).

Lektor: Mgr. Jiří Sobek


„Konečně přístup, který má logiku a rozumí tomu každý!"

Daniela, účastnice kurzu


Podívejte se na krátkou videopozvánku (1:22 min.)

Názory účastníků kurzu

„Kurz byl úžasný. Získané informace jsou pro mne opravdu přínosné. Dozvěděla jsem se spoustu praktických rad, jak vytvořit s klientem opravdu užitečný individuální plán.“

Olga MatejovováVedoucí sociálních služeb, Sdružení Veleta, z.s.

„Na tomto způsobu plánování oceňuji, že je logický, jednoduchý a zabývá se skutečnými potřebami člověka. Nehledá ani nepodporuje složitosti a zbytečnou administrativu. Vede pracovníka přímo k jádru věci.“

Michal KameníkVedoucí sociálního úseku, Domov Horizont

„Kurz mi potvrdil, že individuální plánování, aby mělo smysl, musí být jednoduché a srozumitelné. Lektor prezentoval řadu užitečných pomůcek a nápadů sloužících pro dobré plánování. Dále byly podrobně probrány všechny fáze plánování. Byl i dostatek času si vše i prakticky vyzkoušet.“

Mgr. Leoš PivoňkaSociální pracovník, Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

„Pan Sobek měl velice dobře uspořádaný kurz a příjemné vystupování. Líbilo se mi propojení teorie i praxe. Výklad byl srozumitelný a jasný. Některé oblasti (např. životní cesta, erb, „jak být v pohodě“) mě inspirovaly pro další práci v individuálním plánování. Kurz byl přínosný a příjemný.“

Anna BeránkováVedoucí domácnosti„DUHA, Domov Maxov

„Školení bylo srozumitelné, stručné, užitečné, prostě super. Pomohlo ucelit si informace k pozici klíčového pracovníka. Informace ze školení mi rozšířily možnosti, co mohu obyvatelům nabídnout.“

Pavlína VlčkováVedoucí přímé péče, Dům seniorů Kdyně, p.o.

Pro koho je kurz určen

Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní nebo poradenské služby (např. nízkoprahová centra, sociální poradenství apod.)
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0093-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek působí v oblasti sociálních služeb již více než 25 let. Nejprve pracoval s klienty v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel občanského sdružení Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků a několika publikací na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, práce s rizikem apod.

Individuálnímu plánování se věnuje dlouhodobě. Již mnoho let vede na toto téma akreditované kurzy, poskytuje konzultace a je rovněž autorem dvou publikací na toto téma. Tyto příručky se staly metodickým vodítkem v mnoha zařízeních.