Jak dobře

individuálně

plánovat

Individuální plánování

jednoduše, srozumitelně, zábavně

24. - 25. 9. 2019 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 16 výukových hodin
 • Cena kurzu: 2 950 Kč

15. - 16. 10. 2019 | Brno

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Občanský klub, Hybešova 65a, Brno - střed (mapka zde)
 • Délka kurzu: 16 výukových hodin
 • Cena kurzu: 2 950 Kč

Obsah akreditovaného kurzu (2 dny, 16 výuk. hod.)

Mnoho pracovníků v sociálních službách se v individuálním plánování ztrácí. Nechápou smysl složitých formulářů. Mají pocit, že plánování vyžaduje mnoho času a přináší jen malý užitek. Tento kurz vám nabízí jiný pohled na plánování.

Naučíte se plánovat tak, aby to bylo užitečné a přínosné pro klienty, pro pracovníky i pro celou organizaci. Vyzkoušíte si, jak díky plánování můžete lépe poznat a pochopit svého klienta. Ujasnit si, co je pro něj opravdu důležité. Pojmenovat si jeho potřeby, přání a cíle.

Dobrý individuální plán vám pomůže poskytovat službu způsobem, který klientovi co nejvíce vyhovuje. Pomůže vám přehledně zachytit důležité informace přehledně a na jednom místě. Na kurzu si vyzkoušíte různé techniky, které vám pomůžou vytvářet skutečně kvalitní individuální plány. Seznámíte se vzorovými formuláři, které jsou maximálně jednoduché a srozumitelné. 

Čekají na vás tato témata:

 • Cíle, smysl a zásady individuálního plánování
 • Kdo je váš klient - osobní profil
 • Co potřebuje váš klient - stanovení míry podpory
 • Co chce váš klient - cíle a kroky, krátkodobý plán
 • Plánování s lidmi s problémy v komunikaci
 • Jak jednoduše a efektivně dělat průběžné záznamy
 • Vyhodnocení a aktualizace plánu a poskytované služby
 • Jak proces plánování co nejlépe zorganizovat
 • Individuální plánování a standardy kvality

Kurz je zaměřen především prakticky. Vše si na místě sami vyzkoušíte. Seznámíte se s řadou příkladů dobré praxe. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály a přehledné vzory formulářů pro individuální plánování.


"Konečně přístup, který má logiku a rozumí tomu každý!"

Daniela, účastnice kurzu


Podívejte se na krátkou videopozvánku (1:56 min.)

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní nebo poradenské služby (např. nízkoprahová centra, sociální poradenství apod.)
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0093-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, naposledy jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč. Na téma individuálního plánování napsal publikaci Jak dobře individuálně plánovat. Jeho kurzy na téma plánování absolvovaly již stovky účastníků.

Názory účastníků kurzu

"Ocenila jsem zaměření na silné stránky uživatele. Velice se mi líbily aktivity. Za poslední dobu konečně kurz, který pro mě byl přínosem."

AlenaKlatovy

„Byl jsem už na několika kurzech IP. Ale až teď mám konečně představu, jak mám individuální plánování dělat.“

KamilOstrava

"Díky novým technikám, které jsem se naučila, se plánování může stát přínosnějším a pochopitelnějším pro uživatele i klíčové pracovníky."

PetraKlatovy

"Líbilo se mi úplně všechno. Bezvadný přístup lektora, srozumitelná komunikace."

LucieCheb