Jak pomáhat

a nevyhořet

Čím více pečuji o druhé, tím lépe musím pečovat

také o sebe. Není to luxus, je to nutnost.

29. 10. 2018 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1650,- Kč

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Na tomto kurzu si odpočinete, naberete sílu a naučíte se techniky, které vás budou chránit před stresem a vyhořením. A také se na svoji práci podíváte trochu z odstupu a v nových souvislostech.

Nebezpečí vyhoření se týká každého, kdo při své práci přichází do intenzivního kontaktu s jinými lidmi. V pomáhající profesi řada lidí obětavě pečuje o druhé, ale svým vlastním potřebám věnuje jen málo pozornosti. Neumí říci ne a jsou zavaleni úkoly. Mají pocit, že vše musí zvládnout sami. Neradi říkají o pomoc druhým. Zapomínají na sebe a odkládají odpočinek a své oblíbené aktivity na později. V pomáhající profesi však platí, že dobrá péče o sebe samého je nutnou podmínkou, abychom mohli pomáhat druhým. Proto je nezbytné, aby pracovníci byli vybaveni znalostmi a praktickými dovednostmi, které jim pomohou se před únavou, stresem a vyhořením účinně chránit.

Kurz je zaměřen především prakticky. Hlavní pozornost je věnována nácviku osvědčených postupů a technik, které člověka chrání nás před stresem a vyhořením. Tyto techniky lze snadno začlenit do každodenního života. Účastníci kurzu se naučí lépe zvládat náročné pracovní situace a cítit se v práci i v životě spokojeněji. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

JAKÁ TÉMATA VÁS NA KURZU ČEKAJÍ:

 • Co je to syndrom vyhoření? Jaký je jeho průběh a příznaky? Kdo je vyhořením nejvíce ohrožen?
 • Jak působí stres na lidské tělo, psychiku, emoce? Průběh stresové reakce. Jak snižovat stres v práci i v životě.
 • Nácvik protistresových a relaxačních technik.
 • Jak v klidu zvládat emočně náročné situace.
 • Rovnováha osobního a pracovního života a jak ji posílit.
 • Rovnováha v péči o sebe a péči o druhé. Jak být sám sobě klíčovým pracovníkem.
 • Jak říci NE a cítit se u toho dobře.
 • Vnitřní poháněcí mechanismy aneb jak se zbavit vnitřního tlaku.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a další příslušníky pomáhajících profesí, pro zaměstnance neziskových organizací, pro vedoucí pracovníky a pro všechny, kteří jsou vystaveni dlouhodobému pracovnímu stresu. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2015/0041-PC/SP/VP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak deset let pracoval jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč.

Ohlasy z minulých kurzů