Individuální plánování jednoduše a srozumitelně

Jak sestavit popis potřebné podpory

Abychom mohli klientovi poskytovat službu skutečně „na míru" a podle jeho potřeb, musíme zjistit a zaznamenat, co klient v jednotlivých oblastech svého života zvládá sám a v čem potřebuje pomoc. A právě to se dozvíme v popisu potřebné podpory.

V popisu podpory je popsána náplň, rozsah a průběh služby:

  • s čím přesně budeme klientovi pomáhat;
  • jakým způsobem budeme klientovi s různými věcmi pomáhat;
  • jak často, případně jak dlouho klient podporu a pomoc potřebuje.

Co klient zvládá sám

Při sestavování popisu potřebné podpory s klientem postupně procházíme jednotlivé oblasti každodenního života. Nejprve zjišťujeme, co klient v dané oblasti zvládá sám. Například v oblasti osobní hygieny můžeme zjistit a zapsat: „Zvládnu si sám dojít na toaletu. Sám si vyčistím zuby, umyji obličej a ruce."

Věci, které klient zvládá sám, by měl skutečně také sám dělat. Neměl by vyžadovat pomoc od personálu například jen proto, že se mu do dané činnosti nechce.

Jakou podporu a pomoc klient potřebuje

V každé oblasti jasně a srozumitelně popíšeme, jakou pomoc a podporu klient potřebuje. Například: „Při koupání a sprchování potřebuji, aby mě pracovník přidržel, když jdu do vany a z vany, aby mi nastavil teplou vodu. Sám si namydlím horní polovinu těla, dolní polovinu těla musí namydlit pracovník. Potřebuji pomoc při utírání zad a dolní poloviny těla."

Popis podpory by měl být natolik konkrétní, aby jakýkoliv pracovník po jeho přečtení získal jasnou představu, co má pro klienta udělat a jakým způsobem má postupovat. Podporu nelze popsat několika vágními slovy, např.: Částečná pomoc s hygienou. Když si tato slova přečteme, tak sice víme, že máme klientovi při hygieně pomoci, ale nevíme s čím a jak.

Buďte konkrétní, ale nepište román

Popis podpory obsahuje konkrétní instrukce pro všechny pracovníky, jak mají s klientem pracovat. Cílem není sepsat román, ale stručně na pár řádcích popsat, jak má pomoc a podpora probíhat a na co je klient zvyklý. Někdy totiž i zdánlivé detaily rozhodují o tom, jestli klient bude pomoc vnímat jako příjemnou nebo nepříjemnou. Dobře zpracovaný popis podpory zaručuje, že všichni členové týmu při práci s klientem postupují stejně. Daný úkon (například pomoc s hygienou) budou u konkrétního klienta provádět všichni tak, jak to klientovi vyhovuje.

Velice struční můžete být v případě, že klient v dané oblasti žádnou pomoc nepotřebuje. Pokud například váš klient velmi dobře komunikuje, zvládá navazovat kontakty a udržovat své vztahy zcela bez vaší pomoci, pak můžete jednoduše napsat, že v oblasti komunikace klient nepotřebuje žádnou podporu.

Pusťte si videonávod

1. Jak kvalitně zpracovat popis potřebné podpory

2. Oblasti podpory (oblasti potřeb)

Stáhněte si užitečné materiály

  • E-book

    Individuální plánování jednoduše a srozumitelně

Chcete ípéčko?

Program ípéčko teprve vzniká. Toto je první pilotní verze. Slouží pouze k tomu, abyste si udělali představu, jak bude program vypadat. Dokončení programu bude finančně nákladné. Proto musím nejprve vědět, jestli byste takový program chtěli. Za váš názor předem děkuji.

 

Jiří Sobek, autor programu ípéčko

Chcete ípéčko? Vyberte jednu možnost:

© Jiří Sobek | Adpontes 2020 | Kontakt