Základy leadershipu

v sociálních službách

Zásady a techniky efektivního vedení lidí a týmů

22. 10. 2019 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

30. 10. 2019 | Brno

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Občanský klub, Hybešova 65a, Brno - střed (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

6. 11. 2019 | Ostrava

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: DTO CZ, Mariánské nám. 480/5, Ostrava-Mariánské Hory (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

Jak být vedoucím,

za kterým jdou lidé sami

(1 den, 8 výuk. hodin)

Jen málo lidí se rodí jako přirození vůdci. Většina lidí ve vedoucích pozicích se v tomto umění postupně a trpělivě zdokonaluje. Vedení lidi je umění, kterému se lze naučit. Být dobrý vedoucí znamená neustále na sobě pracovat. A to je velká šance i výzva.

Na kurzu leadershipu se seznámíte se zásadami a technikami efektivního vedení lidí a týmů. Kurz je zaměřen na předání praktických dovedností i základních poznatků, které budete moci využít ve své práci. Dostatek prostoru bude i pro vzájemnou výměnu zkušeností. 

Osobnost vedoucího či ředitele podstatně ovlivňuje celkovou atmosféru v týmu nebo v celé organizaci. Dobrý vedoucí dokáže ostatní získat a nadchnout pro společnou věc. Nemusí své podřízené ovládat pomocí cukru a biče. Dokáže si získat přirozenou autoritu a respekt. Umí naslouchat svému okolí. Dovede ocenit práci a přínos druhých lidí a umí je motivovat k ještě lepšímu výkonu.

Na kurzu se budeme věnovat těmto tématům:

 • Jak vybudovat dobrý tým: ukážeme si, čím se dobré týmy liší od těch průměrných a špatných. Jaké znaky má dobrý tým. Naučíte se, jak ze skupiny lidí vytvořit tým, kde všichni táhnou za jeden provaz.
 • Oceňující (pozitivní) leadership: špatný vedoucí se až příliš zaměřuje na nedostatky týmu i jednotlivých pracovníků. Dobrý vedoucí staví především na tom, co se jednotlivcům i týmu daří. Objevíte, jak principy pozitivního leadershipu mohou zlepšit atmosféru i výkon vašeho týmu.
 • Vývoj týmu: každý tým prochází vývojem. Zjistíte, jakými zákonitostmi se tento vývoj řídí a jak svůj tým můžete co nejlépe provést náročnými etapami. 
 • Styly vedení: každý člověk, každý tým a každá situace vyžaduje jiný styl vedení. Dobrý vedoucí umí používat dle potřeby různé styly vedení. Ukážeme si, jak si osvojit pokročilejší styly vedení.
 • Motivace: co je pro lidi skutečnou motivací? Proč lidi práce baví? Proč někdy podají skvělý výkon a jindy ne? Jak to udělat, aby lidé pracovali, protože chtějí a ne protože musí? Zapomeňte na cukr a bič a pojďte prozkoumat pokročilé nástroje motivace.
 • Jak zlepšit komunikaci v týmu: dobrá komunikace v týmu je 50% úspěchu (a možná víc). Několik jednoduchých komunikačních zásad může kvalitu komunikace v týmu výrazně zlepšit.
 • Jak získat a rozvíjet přirozenou autoritu a respekt: lidé podvědomě hledají u svých vedoucích určité kvality. Pokud je u vás najdou, půjdou za vámi sami a rádi. Tyto kvality si na kurzu pojmenujeme a ukážeme si, jak je cíleně rozvíjet.

Jednodenní varianta kurzu umožňuje rychlé seznámení s popsanými tématy. Dvoudenní kurz nabízí možnost jít více do hloubky, je více času na různá praktická cvičení a přínos pro účastníky je tím výrazně větší.

Kurz je určen všem, kteří vedou ostatní lidi: především vedoucím malých i větších týmů, ale i ředitelům celých organizací. Účastníci, kteří absolvují 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV ((akreditace 2016/0112-VP - 1 den, A2019/0569-SP/VP - 2 dny). 

Lektor: Mgr. Jiří Sobek

Názory účastníků kurzu

„Z kurzu si odnáším pozitivní motivaci a inspiraci k vedení svého týmu. Ujasnila jsem si svou pozici jako vedoucí."

RenataSlatiňany

„Vše bylo přínosné a jako celek mě to velice zaujalo. Hodně nových poznatků o mezilidské komunikaci. Vše velice zajímavé."

JanaSlaný

„Překvapilo mě zjištění, jakou zastávám roli v týmu, nebo spíš k čemu mám předpoklady v týmu. Budu se muset nad tím ještě zamyslet."

PetraLiberec

„Kurzu leadershipu se zúčastnili všichni vedoucí pracovníci našeho domova. V příjemné atmosféře jsme se dozvěděli zajímavé informace. Uvědomili jsme si, co vše nás spojuje, i význam hodnot, ke kterým se hlásíme. Kurz se nám opravdu líbil a hodnotíme jej pozitivně."

KristýnaOstrava

„Rozněžnila jsem se nad tím, jak jsme dobrý tým. Nakoplo mě to být shovívavější k některým vlastnostem některých kolegyň."

DanaLiberec

Lektor

Mgr. Jiří Sobek působí v oblasti sociálních služeb již více než 25 let. Nejprve pracoval s klienty v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel občanského sdružení Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků a několika publikací na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, práce s rizikem apod.

"Vedení týmu je pro mě vzrušující záležitost. Baví mě hledat cesty, jak rozličné jednotlivce propojit, abychom dohromady dokázali vytvořit dobrý tým. Samozřejmě ne vždy se to dokonale povede. Ale i to mě baví. Zkoumat, proč to v týmu někdy skřípe a co se s tím dá dělat. Tým mi připomíná soukolí, které je potřeba na vhodných místech promazávat. A jindy mi tým připomíná hudební nástroj, kdy každý člověk je jako jedna struna. A je výborný zážitek, když se podaří tyto struny naladit a dosáhnout souladu."