Test

k individuálním plánům

Dodělat děkovací stránku!!!!

Získejte podporu zkušeného odborníka a posuňte individuální plánování ve své organizaci na novou úroveň.

Co vám konzultace přinesou

U každé otázky vyberte možnost, která nejlépe odpovídá situaci ve vaší organizaci.

1. V našich individuálních plánech se vyskytují pouze užitečné a důležité informace (žádná omáčka, slohová cvičení a zbytečný balast).
2. Naše individuální plány jsou přehledné a jednoduché (neobsahují žádné zbytečné kolonky, informace se neopakují apod.)
3. Naše individuální plány jsou srozumitelné (používáme běžný jazyk, žádná zbytečná cizí slova, používáme fotky, obrázky, piktogramy, plánu rozumí i klient).
4. Plánujeme v týmu (plán nevytváří pouze klíčový pracovník, při tvorbě plánu se sejdou i další kolegyně a kolegové i klient).
5. Pracovníci mají vyčleněný čas v rámci pracovní doby, kdy se mohou věnovat individuálnímu plánování.
6. Z plánu poznáme osobnost klienta (co tento člověk má rád, co ho baví, co mu dělá radost, co je pro něj důležité, co nemá rád, z čeho má obavy, jaké jsou jeho zvyklosti apod.)
7. Plán zachycuje také silné stránky klienta (nejenom jeho postižení, omezení, diagnózy apod.)
8. Z plánu je jasně patrné, co všechno klient v každodenním životě zvládá sám, s čím mu pomáhá sociální služba a jak tato pomoc (podpora, asistence, péče) konkrétně probíhá.
9. Cíle v individuálních plánech jsou užitečné a souvisí se skutečnými přáními, potřebami či problémy klienta.
10. U klientů, kteří verbálně nekomunikují, umíme zjistit a vypozorovat co klient má rád a co ne, co se mu líbí a co ne a službu poskytujeme dle zjištěných potřeb a preferencí klienta.
11. Klíčoví pracovníci považují individuální plánování za užitečné a vidí v této činnosti smysl.
12. V každodenním životě přistupujeme ke každému klientovi skutečně individuálně. Klient si například může zvolit, kdy bude vstávat, kdy a kde se nají, co si dá k jídlu, kdy se bude věnovat hygieně, jak bude trávit svůj čas a jakým aktivitám se bude či nebude věnovat.

Konkrétní návrhy na zlepšení

Dostanete řadu doporučení, jak vaše individuální plány zkvalitnit a zjednodušit.

Podpora při nápravě chyb

Při zavádění vylepšení a změn budete mít možnost všechny kroky průběžně konzultovat.

Kvalitnější individuální plány

Lepší individuální plány vám pomohou dobře obstát při kontrolách a inspekcích kvality.

Jak konzultace na dálku probíhají

1. Pošlete mi příklady individuálních plánů a vaše otázky

Zašlete mi pět anonymizovaných individuálních plánů: jeden, který se vám zdá dobrý a čtyři, které potřebují vylepšení. Můžete poslat též metodiku. Vaše otázky a problémy, na které při plánování narážíte, pošlete mailem nebo je můžeme probrat po telefonu.

2. Mrkněte se na online kurz nebo e-book

Naší spolupráci velmi pomůže, když si projdete online kurz nebo e-booky o individuálním plánování, které získáte v rámci naší spolupráce zdarma. Budeme pak mít společný základ pro další kroky.

3. Dostanete seznam konkrétních návrhů a doporučení

Do 10 dnů ode mne získáte seznam konkrétních doporučení a návrhů ke zlepšení vašich individuálních plánů v rozsahu 2 - 3 strany.

4. Vše probereme po telefonu

Až si doporučení a návrhy pročtete, naplánujeme si telefonickou konzultaci a probereme všechny vaše otázky. V případě potřeby můžeme konzultaci opakovat.

5. Podpořím vás při vylepšování plánů a zavádění změn do praxe

Pokud se rozhodnete plánování ve vaší organizaci jakkoliv vylepšit, můžete se mnou jednotlivé kroky průběžně konzultovat mailem či telefonicky. Získáte konkrétní zpětnou vazbu a doporučení k zamýšleným změnám.

Materiály

které získáte zdarma

Online kurz Individuální plánování jednoduše, srozumitelně, prakticky v ceně 895,- Kč získáváte zdarma.

Dva e-booky o individuálním plánování v ceně 195,- Kč získáváte zdarma.

Cena

Cena za sérii konzultací a písemných výstupů je 4 950 Kč (vč. DPH).


Sleva 30% pro prvních deset zájemců!

Cena se slevou: 3 465 Kč (vč. DPH).


  • Fakturu vám zašlu po ukončení čtvrtého kroku (telefonická konzultace).
  • Celkově vám a vašim plánům věnuji cca 5 hodin práce.
  • Průběh spolupráce můžeme přizpůsobit vašim aktuálním potřebám.

A co když nebudete s výsledky naší spolupráce spokojeni?

Pak nemusíte platit vůbec nic.

Máte zájem o spolupráci?

Napište mi:

Nebo zatelefonujte:

+420 602 885 857

Konzultace jsou určeny vedoucím, sociálním pracovníkům nebo metodikům, kteří mají individuální plánování na starosti. 

Obchodní podmínky naleznete zde.

Proč zrovna já?

V oblasti sociálních služeb působím již 25 let. Nejprve jsem pracoval s klienty v přímé péči, posléze jako vedoucí i jako ředitel občanského sdružení Portus Praha. V roli odborného poradce jsem se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Napsal jsem množství odborných článků a podílel jsem se na vzniku několika odborných publikací.

Individuálnímu plánování se věnuji dlouhodobě. Již mnoho let vedu na toto téma akreditované kurzy, poskytuji konzultace a jsem autorem tří publikací na toto téma. Publikace se v mnoha zařízeních staly metodickým vodítkem pro individuální plánování. Jako lektor i jako auditor kvality jsem měl v rukou stovky individuálních plánů. Rád vám pomůžu nastavit individuální plánování ve vaší organizaci do maximálně jednoduché a srozumitelné podoby. 

Těším se na spolupráci!

Mgr. Jiří Sobek, váš konzultant

Názory účastníků kurzů


Jelikož tento formát konzultací je novinkou, uvádím zde zkušenosti účastníků mých akreditovaných kurzů

na téma Jak dobře individuálně plánovat.


„Na tomto způsobu plánování oceňuji, že je logický, jednoduchý a zabývá se skutečnými potřebami člověka. Nehledá ani nepodporuje složitosti a zbytečnou administrativu. Vede pracovníka přímo k jádru věci.“
Michal KameníkVedoucí sociálního úseku, Domov Horizont
„Kurz byl úžasný. Získané informace jsou pro mne opravdu přínosné. Dozvěděla jsem se spoustu praktických rad, jak vytvořit s klientem opravdu užitečný individuální plán.“
Olga MatejovováVedoucí sociálních služeb, Sdružení Veleta, z.s.
„Kurz mi potvrdil, že individuální plánování, aby mělo smysl, musí být jednoduché a srozumitelné. Lektor prezentoval řadu užitečných pomůcek a nápadů sloužících pro dobré plánování. Dále byly podrobně probrány všechny fáze plánování. Byl i dostatek času si vše i prakticky vyzkoušet.“
Mgr. Leoš PivoňkaSociální pracovník, Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
„Pan Sobek měl velice dobře uspořádaný kurz a příjemné vystupování. Líbilo se mi propojení teorie i praxe. Výklad byl srozumitelný a jasný. Některé oblasti (např. životní cesta, erb, „jak být v pohodě“) mě inspirovaly pro další práci v individuálním plánování. Kurz byl přínosný a příjemný.“
Anna BeránkováVedoucí domácnosti„DUHA, Domov Maxov
„Školení bylo srozumitelné, stručné, užitečné, prostě super. Pomohlo ucelit si informace k pozici klíčového pracovníka. Informace ze školení mi rozšířily možnosti, co mohu obyvatelům nabídnout.“
Pavlína VlčkováVedoucí přímé péče, Dům seniorů Kdyně, p.o.
„Po kurzu jsme plní dojmu, již zavádíme do praxe. Lektor pan Mgr. Jiří Sobek ochotně, vstřícně a trpělivě vysvětloval dotazy účastnic kurzu. Byli jsme spokojení. Cena kurzu odpovídá kvalitě získaných informaci."
Bc. Anděla ŠertlerováSociální pracovnice, Domov pro seniory Ropice
„Kurz byl jedním slovem výborný - jak po obsahové tak po praktické stránce. Pochopila jsem, že v individuálním plánování není potřeba hledat žádnou vědu, ale že se jedná o proces velice jednoduchý, vypovídající o životě člověka v sociální službě. I pro mé kolegyně byl kurz velkým přínosem."
Martina Doležalová, DiS.Sociální pracovnice, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
„Všichni účastníci kurzu shodně hovoří o tom, že individuálnímu plánování lépe porozuměli a lépe jim do sebe zapadají jednotlivé souvislosti plánování. Všichni chválíme podání tohoto tématu srozumitelnou a lidskou formou bez používání odborných frází. Děkuji za vaši vstřícnost při zodpovídání našich otázek.“
Gabriela KunčickáVedoucí útvaru sociální a přímé péče, Domov seniorů Havířov