Hranice ve vztahu ke klientovi

sociální služby

Akreditovaný online kurz

  • Datum konání: 20. 4. 2021
  • Čas: 8:30 - 16:00 hod. (celkem 8 výukových hodin)
  • Místo: u vašeho počítače či notebooku
  • Kurz je obsazen

Obsah akreditovaného kurzu

(8 výukových hodin)

Dobře nastavené hranice jsou základem kvalitní sociální služby a podmínkou fungující spolupráce s klientem. Pro řadu pracovníků je však těžké si hranice vůči klientům správně nastavit. Někdo si pouští klienty příliš k tělu, jiný si zachovává přehnaný odstup. Někdo se snaží splnit klientovi každé jeho přání a jiný dovede říct ne.

Téma hranic se při práci s klientem objevuje v řadě běžných každodenních situací. Kde například leží hranice mezi přiměřenou podporou a přepečováním? Jak poznáme, že se klient snaží pracovníka zneužívat a jak na to reagovat? Kdy je vhodné vyjít klientovi vstříc a kdy je lepší říct ne? Kde je hranice odpovědnosti pracovníka a za co je odpovědný sám klient?

Kurz vám pomůže uvědomit si hranice své profesní role, hranice svých možností a kompetencí. Budeme se věnovat tomu, jak se role pracovníků mění ruku v ruce s vývojem sociálních služeb. Dotkneme se oblasti práv a povinností klientů sociální služby. Objasníme si hranici mezi motivací a manipulací ve vztahu ke klientovi. Prozkoumáme také, jak se pracovník může účinně bránit manipulaci ze strany klienta.

Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2019/1147-SP/PC/VP).

Lektor: Jiří Sobek

Názory účastníků

„V průběhu celého dne se projednávalo několik zajímavých témat. Především oblast motivace a manipulace nás oslovila nejvíce. Ujasnili jsme si samotné termíny motivace a manipulace a následně si ukázali několik příkladů manipulace ze strany klienta. Přednášející Mgr. Jiří Sobek s námi hovořil velmi poutavě a otevřeně. V průběhu kurzu jsme si také vyplnili krátký test, který se zaměřoval na nastavení hranic pracovníka vůči klientovi. Myslím si, že po tomto kurzu jsme si všichni uvědomili, jaké hranice máme nastaveny vůči našim klientům a na kterých oblastech je třeba více pracovat. Během celého kurzu jsme měli také mnoho prostoru pro dotazy, kterých byla spousta."

Kolektiv pracovníků FOKUS Vysočina

Pro koho je kurz určen

Kurz je zaměřen především na pobytové služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení apod.), stacionáře, denní centra apod. Kurz není příliš vhodný pro poradenské služby, nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2019/1147-SP/PC/VP).

Jak se připravit na online kurz

Notebook nebo počítač

Pro online kurz se nejlépe hodí notebook, protože má zabudovanou webkameru, mikrofon i reproduktory. Pokud byste chtěli použít klasický stolní počítač, připojte k němu externí webkameru, mikrofon a reprobedničky. Nebo použijte sluchátka s mikrofonem. Je vhodné, aby měl každý účastník k dispozici svůj notebook nebo počítač. Pokud to možné není, můžete počítač či notebook sdílet i v menší skupince.

Jako nouzové řešení můžete pro účast na online kurzu můžete použít i chytrý telefon. V tom případě si stáhněte aplikaci ZOOM Cloud Meetings. Mobil můžete případně použít v kombinaci s počítačem, pokud nemáte k počítači mikrofon a webkameru. Na monitoru budete pohodlně sledovat obraz a díky chytrému telefonu vás uvidíme a uslyšíme (do kurzu se v tomto případě přihlásíte i z počítače i z mobilu).

Internetové připojení

Vyzkoušejte, jestli je připojení kvalitní. Pokud například můžete bez problémů přehrávat videa na youtube, je to dobré.

Vstup do online učebny

Pro online kurzy využíváme platformu zoom.us. Ke kurzu se připojíte kliknutím na odkaz, který získáte po objednání kurzu. Pokud jste na zoomu poprvé, budete vyzváni k instalaci malé aplikace (viz video). Je to záležitost na pár vteřin. Raději se ale přihlaste alespoň 15 minut před zahájením kurzu, aby bylo jisté, že vše funguje. Pokud by se objevil problém, volejte: 602 885 857 (telefon vám ale mohu vzít jen do zahájení kurzu nebo pak o přestávce).

Jak kurz probíhá

Začátek kurzu je v 8,30 hod., konec v 16,00´hod. Zhruba po 45 minutách budou krátké přestávky a kolem oběda bude půlhodinová přestávka. Kurz probíhá ve skupině do 20 účastníků. Vše ostatní si řekneme na začátku kurzu.

Papír, tužka

Ano, i tyto klasické nástroje se vám při kurzu budou hodit.

Osvědčení

Po ukončení kurzu dostanete mailem (případně poštou) osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Podmínkou vydání osvědčení je, že se zúčastníte celého kurzu.

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, mimo jiné jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.