Práce s rizikem

v sociálních službách

Akreditovaný kurz

7. 11. 2019 | Ostrava

  • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
  • Místo konání: DTO CZ, Mariánské nám. 480/5, Ostrava-Mariánské Hory (mapka zde)
  • Délka kurzu: 8 výukových hodin
  • Cena kurzu: 1690,- Kč

V průběhu kurzu se naučíte jak předcházet rizikovým situacím v sociálních službách a jak tyto situace bezpečně řešit. V klidu a s dobrým pocitem.

Obsah akreditovaného kurzu

(1 den, 8 výuk. hod.)

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Při řešení rizikových situací je potřeba vyhnout se dvěma extrémům. Nadměrná ochrana klientů vede často k nepřiměřenému omezování klientů a ztrátě samostatnosti. Naopak podceňování rizik může vést ke zbytečnému ohrožení. Kvalitní a profesionální řešení rizikových situací přináší klientovi bezpečí a zároveň respektuje klientovu svobodu a možnost volby. V průběhu kurzu objevíte, jak takovéto řešení najít.

Naučíte se:

  • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
  • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
  • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
  • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
  • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
  • čekají na vás pracovní listy a vzory rizikových plánů

Kurz je zaměřen prakticky. Budeme pracovat s modelovými situacemi a ukážeme si jejich řešení. Zaměříme se také na situace z praxe, s kterými se setkávají účastníci kurzu. Ukážeme si, jak proces hodnocení rizik a rizikové plány zapadají do procesu individuálního plánování. Cíle kurzu je osvojení praktických dovedností a také získání větší jistoty a klidu při řešení rizikových situací. Každý účastník obdrží sadu písemných materiálů.

Kurz je akreditován MPSV (akreditace A2018/0094-SP/PC/VP).

Lektor: Jiří Sobek

Pro koho je kurz určen

Kurz je zaměřen především na pobytové služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení apod.), stacionáře, denní centra apod. Kurz není příliš vhodný pro poradenské služby, nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace A2018/0094-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Oblast rizik v sociálních službách patří mezi dlouhodobé zájmy lektora. Na toto téma napsal publikaci Práce s rizikem s sociálních službách a vedl řadu workshopů a kurzů,

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, naposledy jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.

Chcete tento kurz uspořádat

ve vašem zařízení?

Akreditovaný kurz Práce s rizikem v sociálních službách je možné uskutečnit přímo ve vaší organizaci. Obsah bude přizpůsobený přímo na míru vašim zaměstnancům.