Práce s rizikem

v sociálních službách

Akreditovaný kurz

23. 10. 2019 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

31. 10. 2019 | Brno

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Občanský klub, Hybešova 65a, Brno - střed (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

7. 11. 2019 | Ostrava

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: DTO CZ, Mariánské nám. 480/5, Ostrava-Mariánské Hory (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1690,- Kč

V průběhu kurzu se naučíte jak předcházet rizikovým situacím v sociálních službách a jak tyto situace bezpečně řešit. V klidu a s dobrým pocitem.

Obsah akreditovaného kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Při řešení rizikových situací je potřeba vyhnout se dvěma extrémům. Nadměrná ochrana klientů vede často k nepřiměřenému omezování klientů a ztrátě samostatnosti. Naopak podceňování rizik může vést ke zbytečnému ohrožení. Kvalitní a profesionální řešení rizikových situací přináší klientovi bezpečí a zároveň respektuje klientovu svobodu a možnost volby. V průběhu kurzu objevíte, jak takovéto řešení najít.

Naučíte se:

 • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
 • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
 • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
 • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
 • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
 • budete umět vytvořit kvalitní rizikový plán
 • čekají na vás pracovní listy a vzory rizikových plánů

Kurz je zaměřen prakticky. Budeme pracovat s modelovými situacemi a ukážeme si jejich řešení. Zaměříme se také na situace z praxe, s kterými se setkávají účastníci kurzu. Ukážeme si, jak proces hodnocení rizik a rizikové plány zapadají do procesu individuálního plánování. Cíle kurzu je osvojení praktických dovedností a také získání větší jistoty a klidu při řešení rizikových situací. Každý účastník obdrží sadu písemných materiálů.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní služby (např. pečovatelská služba), nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace A2018/0094-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Oblast rizik v sociálních službách patří mezi dlouhodobé zájmy lektora. Na toto téma napsal publikaci Práce s rizikem s sociálních službách a vedl řadu workshopů a kurzů,

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, naposledy jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.

Názory účastníků kurzu

„Naprostá spokojenost. Naučila jsem se, jak rizika vyhodnotit a jak jim předcházet."

MartinaPřerov

„Líbí se mi materiály, které se dají využít v praxi. Na kurzu jsem pochopila, že je potřeba více se zaměřit na uživatele, dát jim více prostoru.“

IvanaPraha

„Promyšlené a srozumitelné, kurz měl spád, byly vidět praktické zkušenosti. Velmi podrobné materiály, které využijeme."

MonikaOstrava

„Naučila jsem se, jak zpracovat rizikový plán. Příklady z praxe jsou v kurzu přínosem. V práci mi to pomohlo ujasnit si, koho se rizikový plán týká a kdo je za riziko odpovědný."

JarmilaBrno