Psychohygiena: cesta ke spokojenosti a vyrovnanosti

v pomáhající profesi

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Souhlasíte s tím, že platí rovnice: spokojený pracovník = spokojený uživatel? A také si kladete otázku, jak docílit toho, aby se člověk cítil v práci opravdu spokojeně?

Výkon pomáhající profese představuje pro člověka značnou psychickou i fyzickou zátěž. Proto je nutné věnovat dostatek pozornosti také péči o sebe samotného a obnově vlastních sil. Pouze spokojený pracovník může poskytovat kvalitní sociální službu. Spokojenost v práci mohou výrazně zvýšit i poměrně jednoduché techniky a postupy.

Na kurzu se s některými účinnými technikami a postupy seznámíme. Prakticky a zábavně, bez zbytečného teoretizování. Účastníci kurzu si osvojí základní zásady psychohygieny a budou je umět používat v rámci své profese. Posílí svojí rovnováhu pracovního a osobního života (work life balance). Budou vědět, jak zvyšovat svojí frustrační toleranci a jak zpracovat při výkonu profese silné a nepříjemné emoce. Seznámí se s jednoduchými relaxačními technikami a alespoň jednu budou umět použít v praxi. Vytvoří si plán, který jim umožní pravidelně načerpat dostatek energie a kvalitně pečovat o své vlastní potřeby. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

Jedním slovem: po absolvování tohoto kurzu vás jen tak něco nerozhází!

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a další příslušníky pomáhajících profesí, pro zaměstnance neziskových organizací, pro vedoucí pracovníky a pro všechny, kteří jsou vystaveni dlouhodobému pracovnímu stresu. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2014/0289-PC/SP/VP/PP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak deset let pracoval jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás.

Cena kurzu je 12 800 Kč. Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky. Cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km je účtováno zvlášť. Nejsme plátci DPH. Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.