Recovery

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

„Vize bez úkolů je jenom snění, úkoly bez vize jsou jenom otročina, ale vize s úkoly může změnit svět.“ Our Lives in 2014

Recovery (v češtině „zotavení“) je přístup k duševnímu onemocnění, který svým důrazem na kvalitu života pomáhá lidem překonat negativní důsledky duševního onemocnění a žít (i s ním) spokojeněji a lépe. Práce s principy zotavení ve zdravotnických i sociálních službách může významně změnit životní perspektivu lidí s duševním onemocněním a přispívá k vyšší kvalitě jejich života.

V některých zemích světa (USA, Nový Zéland, …) se zotavení stává vůdčím principem podpory lidí s duševním onemocněním. Seminář seznamuje s pojmem zotavení a rozpracovává jeho fáze: naději, zplnomocnění, posílení zodpovědnosti a nalezení smysluplných rolí. Představuje techniky, jak se těmito „měkkými“ pojmy v pomáhajících profesích pracovat. V průběhu kurzu budou moci účastníci zkoumat své osobní zkušenosti se zotavením a jeho fázemi a rozpracovat postupy, jak principy zotavení aplikovat ve své profesi.

Ohlasy z minulých kurzů

"Zaujala mě ta čtveřice: naděje-zplnomocnění-zodpovědnost-smysluplné role. Mnoho naděje u nás totiž klienti nemají …"

"Kurz je veden poutavým způsobem s ukázkami vlastních zkušeností z praxe … Dává v mnohém důvod k optimismu, když vidíme a slyšíme, jak by to mohlo být."

"Bylo to zajímavé. Určitě budu dělat vše pro to, abych to uplatnila v práci s klienty i v běžném životě."

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pomáhající profesionály ve zdravotnických i sociálních službách, tzn. pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jiné zaměstnance zařízení sociálních služeb a také pro zdravotní sestry, ošetřovatele a další pracovníky psychiatrických oddělení nemocnic a psychiatrických léčeben (nemocnic). Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2013/0745-PC/SP/VP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec (www.ledovec.cz) - sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), žije v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, která je součástí Denního stacionáře Ledovec. Přes patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví. Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.cirkuspaciento.cz) navštívil většinu psychiatrických léčeben v ČR.

 

Máte zájem o kurz ve vaší organizaci? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 12 800 Kč za celou organizaci. Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky. Cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km je účtováno zvlášť. Nejsme plátci DPH. Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.