Úvod do time managementu

v sociálních službách

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Jak zvládnout všechny úkoly, které se na nás valí? Jak dostát všem svým povinnostem? Jak stihnout neodkladné termíny? Jak si v náročném pracovním dni zachovat chladnou hlavu? Jak přestat věci odkládat na později? Jak si udělat čas na věci, které jsou pro nás skutečně důležité? Jak co nejlépe hospodařit se svým časem? Těmito a dalšími tématy se budeme zabývat na kurzu time managementu v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s moderními a praktickými technikami a postupy, které lidem pomáhají lépe hospodařit s časem. Cílem je osvojit si klíčové návyky a dovednosti, které vedou k efektivnímu využívání času.

Účastníci kurzu si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet různé přístupy a techniky používané v time managementu a vybrat si ty, které jim nejvíce vyhovují. Budeme zkoumat time management čtvrté generace a matici pro plánování času (Stephen Covey). Seznámíme se se základy systému GTD (David Allen) a ZTD (Leo Babauta). Vyzkoušíme Pomodoro technique (Francesco Cirillo). Účastníci kurzu budou umět při plánování času určit priority a zaměřit se na důležité a podstatné činnosti. Budou znát základní time managementové techniky a alespoň dvě budou umět využít v praxi. Budou vědět, kde čerpat další informace k tématu.

Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a další příslušníky pomáhajících profesí, pro zaměstnance neziskových organizací, pro vedoucí pracovníky a pro všechny, kteří zápasí s časem a mají ho stále málo. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0279-SP/PC/VP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak deset let pracoval jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč.

Vánoční sleva: ušetřete 1 900 Kč!

Objednejte si kurz do 23. 12. 2018 za cenu 12 800 Kč a ušetřete 1 900 Kč!

K ceně se připočítává cestovné ve výši 6,40 Kč/km z Prahy. Počet termínů se slevou je limitovaný.

Máte zájem o kurz ve vaší organizaci? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.

Ohlasy z minulých kurzů