Udělejte tři kroky

k dobrému individuálnímu plánu

1. Osobní profil

Nejprve zjistěte, co má váš klient rád a co je pro něj důležité. Jaké jsou jeho potřeby, přání a očekávání.

2. Popis podpory

Popište, jakou pomoc, podporu či péči potřebuje klient v různých oblastech každodenního života.

3. Cíl spolupráce

Ujasněte si, co chce klient s vaší pomocí dosáhnout. Společný cíl dává vaší práci jasný směr.

© Jiří Sobek | Adpontes 2020 | Kontakt