Jak dobrý jste vedoucí?

Chcete vědět, jaké jsou vaše silné stránky i slabiny v roli vedoucího?

Udělejte si malý test.

Základy leadershipu

v sociálních službách

Akreditovaný kurz

18. 9. 2018 | Brno

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Vzdělávací institut COMSEN, Novobranská 4, 602 00 Brno (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1650,- Kč

Kurz je obsazen

4. 10. 2018 | Praha

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: Marianeum, Máchova 571/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1 650,- Kč

20. 11. 2018 | Ostrava

 • Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)
 • Místo konání: DTO CZ, Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (mapka zde)
 • Délka kurzu: 8 výukových hodin
 • Cena kurzu: 1650,- Kč

Jak být vedoucím,

za kterým jdou lidé sami

Jen málo lidí se rodí jako přirození vůdci. Většina lidí ve vedoucích pozicích se v tomto umění postupně a trpělivě zdokonaluje. Vedení lidi je umění, kterému se lze naučit. Být dobrý vedoucí znamená neustále na sobě pracovat. A to je velká šance i výzva.

Kurz leadershipu nabízí seznámení se zásadami a technikami efektivního vedení lidí a týmů. Kurz je zaměřen na předání praktických dovedností i základních poznatků, které účastníci budou moci využít ve své práci. Dostatek prostoru bude i pro vzájemnou výměnu zkušeností. 

Osobnost vedoucího či ředitele podstatně ovlivňuje celkovou atmosféru v týmu nebo v celé organizaci. Dobrý vedoucí dokáže ze skupiny lidí vytvořit tým, kde všichni táhnou za jeden provaz. Dokáže ostatní získat a nadchnout pro společný cíl nebo vizi. Nemusí své podřízené ovládat pomocí cukru a biče. Dokáže si získat přirozenou autoritu a respekt. Umí naslouchat svému okolí. Dovede ocenit práci a přínos druhých lidí a umí je motivovat k ještě lepšímu výkonu.

Na kurzu se budeme věnovat těmto tématům:

 • Osobnost vedoucího: lidé podvědomě hledají u svých vedoucích určité kvality. Pokud je u vás najdou, půjdou za vámi sami a rádi. Tyto kvality si můžete pojmenovat a cíleně je rozvíjet. Zároveň poroste vaše přirozená autorita.
 • Styly vedení: každý člověk, každý tým a každá situace vyžaduje jiný styl vedení. Dobrý vedoucí umí používat dle potřeby různé styly vedení. Budeme se věnovat i využití koučovacích principů v práci vedoucího.
 • Vývoj týmu: každý tým prochází vývojem a nachází se na určitém vývojovém stupni. Někdy se tento vývoj zasekne a tým stagnuje. Dobré týmy ve vývoji pokračují a dosahují týmové zralosti. A v takovém týmu je radost pracovat.
 • Role v týmu: každý člověk má v týmu jinou roli a vyžaduje jiný přístup. Zvláštní pozornost budeme věnovat samozřejmě roli vedoucího.
 • Motivace: co je pro lidi skutečnou motivací? Proč lidi práce baví? Proč někdy podají skvělý výkon a jindy ne? Zapomeňte na cukr a bič a pojďte prozkoumat pokročilé nástroje motivace.
 • Komunikace v týmu: dobrá komunikace v týmu je 50% úspěchu (a možná víc). Několik jednoduchých komunikačních zásad může kvalitu komunikace v týmu výrazně zlepšit.

Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen všem, kteří vedou ostatní lidi: především vedoucím malých i větších týmů, ale i ředitelům celých organizací. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2016/0112-VP). 

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Jak dobře individuálně plánovat, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Již sedmým rokem vede kurzy pro zaměstnance sociálních služeb, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Vedení lidí a vedení týmů se věnuji prakticky od svých šestnácti let. Tehdy jsem začal vést "posádku" v našem vodáckém oddíle. Později jsem vedl celý oddíl. A když jsem začal pracovat, tak to plynule pokračovalo vedením pracovních týmů a oddělení a nakonec vedením celé organizace. Vedení týmu je pro mě vzrušujcí záležitost. Baví mě hledat cesty, jak rozličné jednotlivce propojit, abychom dohromady dokázali vytvořit dobrý tým. Samozřejmě ne vždy se to dokonale povede. Ale i to mě baví. Zkoumat, proč to v týmu někdy skřípe a co se s tím dá dělat. Tým mi připomíná soukolí, které je potřeba na vhodných místech promazávat. A jindy mi tým připomíná hudební nástroj, kdy každý člověk je jako jedna struna. A je výborný zážitek, když se podaří tyto struny naladit a dosáhnout souladu.

Názory účastníků kurzu

Názory účastníků pocházejí z živých kurzů na téma leadership a týmová spolupráce.

"Z kurzu si odnáším pozitivní motivaci a inspiraci k vedení svého týmu. Ujasnila jsem si svou pozici jako vedoucí."
RenataSlatiňany
"Vše bylo přínosné a jako celek mě to velice zaujalo. Hodně nových poznatků o mezilidské komunikaci. Vše velice zajímavé."
JanaSlaný
"Překvapilo mě zjištění, jakou zastávám roli v týmu, nebo spíš k čemu mám předpoklady v týmu. Budu se muset nad tím ještě zamyslet."
PetraLiberec
"Rozněžnila jsem se nad tím, jak jsme dobrý tým. Nakoplo mě to být shovívavější k některým vlastnostem některých kolegyň."
DanaLiberec