Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu našeho webu. Ochranu soukromí a vašich údajů bereme vážně. Pokud nám svěřujete jakékoliv osobní údaje jako zákazník, účastník kurzu nebo návštěvník webu, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o správci osobních údajů

Správcem údajů je Mgr. Jiří Sobek, IČ: 6779 1492, adresa: Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6, který je zároveň provozovatelem webové stránky adpontes.cz. Správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří při zpracování údajů budou spolupracovat.

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky (tel. č.: + 420 602 885 857) nebo e-mailem: sobek@adpontes.cz.

Prohlášení

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávání vámi svěřených osobních údajů probíhá z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, zaslání informací a komunikaci před zahájením živého kurzu, vystavení osvědčení o účasti na kurzu, dodání knihy či jiného zboží nebo služby).
 • Vedení účetnictví: jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing a propagace, zasílání newsletterů, článků, programů kurzů apod.
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení, článků, nabídek kurzů apod. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Svůj souhlas se zasíláním novinek a článků můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých našich živých akcích – kurzech, školeních, seminářích – pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy neuvádíme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě předchozího souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Používání cookies

Webová stránka adpontes.cz používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimalizovat webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Cookies slouží rovněž pro zobrazování relevantní reklamy. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou případů, kde to vyžaduje zákon.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací technického charakteru, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to především poskytovatelé těchto aplikací a služeb: Smartemailing.cz: aplikace pro profesionální emailing, Fapi.cz: aplikace pro fakturaci, Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: sobek@adpontes.cz.

Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z odběru článků omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut): vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud o případných problémech nejprve budete informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů, článků a obchodních sdělení: e-maily, články či nabídky kurzů vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Zachování mlčenlivosti

Dovolujeme si Vás ujistit, že o vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018.