Arteterapie a lidé

s mentálním postižením

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

V úvodu kurzu se budeme zabývat tím, jaká je specifika výtvarného projevu lidí s mentálním postižením. Seznámíme se s možnostmi využití prvků arteterapie při práci s těmito lidmi. Řekneme si, jaké techniky a témata jsou vhodná. Budeme zkoumat, jak může arteterapie podpořit porozumění, komunikaci a vztah s uživatelem. A co víc, arteterapie může být i účinným nástrojem při podpoře rozvoje lidí s mentálním postižením. Ukážeme si příklady a kazuistiky z praxe. Účastníci kurzu si vyzkouší jednu jednoduchou arteterapeutickou techniku, kterou budou moci využít ve své další práci. Účastníci také budou díky kurzu schopni lépe porozumět výtvarnému projevu uživatele.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, terapeuty, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s tvořivými přístupy a technikami pro práci s lidmi s mentálním postižením. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2013/0097-PC/SP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 12 800 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 15 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.