7 pokušení v pomáhající profesi

I práce v pomáhající profesi s sebou přináší svá pokušení. Prozkoumejte, která to jsou a jak se jim bránit.

Příjemné čtení!

Tento e-book je určen pro ty z vás, kteří v práci přicházíte do úzkého kontaktu s druhými lidmi. Ať už pracujete v sociálních službách, ve zdravotnictví, ve školství nebo kdekoliv jinde.

O autorovi

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, dále absolvoval vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Má za sebou dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha) a výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Zúčastnil se řady dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více než dvacet pět let působí v oblasti sociálních služeb. Pracoval mimo jiné jako ředitel Portus Praha, o.s. V roli odborného poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.