Jak dobře individuálně plánovat

eBook + doprovodné materiály

 • Praktický průvodce pro každého, kdo se účastní individuálního plánování
 • Jak plánovat smysluplně, zábavně, a jednoduše
 • Konkrétní postupy, techniky a návody
 • Příklady z praxe
 • Vzorové materiály a formuláře v příloze
 

Ucelený zdroj informací, postupů a technik pro všechny, kteří se věnují individuálnímu plánování.

Získáte

 • publikaci Jak dobře individuálně plánovat (143 str., určeno pracovníkům)

 • brožuru Mám svůj plán (12 str., určeno uživatelům sociálních služeb)

 • dva vzory formuláře pro osobní profil

 • dva vzory formuláře pro individuální plán

 • vzor formuláře pro identifikaci rizikových situací

 • vzor formuláře pro rizikový plán

Publikace je určena především klíčovým pracovníkům, ale i všem ostatním pracovníkům v přímé péči, metodikům, vedoucím, managementu zařízení. Hlavní cílovou skupinou jsou pobytová zařízení pro lidi s mentálním postižením a pro seniory. Zkušenost však ukázala, že zásady, postupy a techniky, které v publikaci naleznete, jsou dobře použitelné i v jiných typech služeb, jako jsou například centra denních služeb a stacionáře, azylové domy pro matky s dětmi apod. K podstatě individuálního plánování patří, že v každém zařízení a v každém typu služby probíhá jinak, individuálně. Proto si uvedené postupy, techniky i formuláře můžete přizpůsobit své vlastní situaci, tomu, co vyhovuje vám a vašim uživatelům.

Objednávky a cena

Publikaci Jak dobře individuálně plánovat společně s doprovodnými materiály distribujeme pouze v elektronické podobě. Po uhrazení objednávky (po připsání platby na náš účet) obdržíte e-mail s odkazem, na kterém si můžete publikaci a ostatní materály stáhnout. Pokud si objednáte videokurz Individuální plánování jednoduše, srozumitelůně, prakticky, získáte tento eBook zdarma.

Cena je 390 Kč.

Obsah

Individuální plánování je nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitní sociální služby. Důraz na individuální přístup ke každému uživateli není žádnou novinkou. Již dlouho před zavedením standardů kvality řada poskytovatelů individuální plánování v praxi používala. Nyní je tento způsob práce v sociálních službách běžný a závazný. V praxi se však setkáváme s mnohými úskalími, na které individuální plánování naráží. Mnozí zaměstnanci vnímají plánování jako celkem zbytečnou administrativní povinnost, nudnou formalitu, zbytečné vytváření dalších papírů a ztrátu času, který by bylo lépe využít přímo při práci s klienty. A někdy mají možná i trochu pravdu… 

Tato publikace vychází ze zkušenosti, že individuální plánování může být:

 • užitečné a přínosné pro jednotlivé uživatele
 • užitečné pro pracovníky, kteří službu poskytují
 • zábavné a tvořivé
 • zaměřené na práci s klientem, propojené s každodenním životem. 

SPOLEČNĚ S PUBLIKACÍ ZÍSKÁTE:

 • brožuru Mám svůj plán (12 str., určeno uživatelům sociálních služeb)

 • dva vzory formuláře pro osobní profil

 • dva vzory formuláře pro individuální plán

 • vzor formuláře pro identifikaci rizikových situací

 • vzor formuláře pro rizikový plán.

1. Úvod

2. Cíle individuálního plánování

Podpora sociálního začleňování

Žít v normálním prostředí, být začleněn v komunitě (v obci)

Mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem

Učit se a růst; rozvíjení či podpora zachování vlastních kompetencí

Být respektován, mít pozitivně hodnocenou sociální roli

Mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy

Vymezení rozsahu, náplně a průběhu služby

Plošná péče

Cílená podpora

Zajištění pozornosti a individuálního přístupu pro každého uživatele

Sdílení informací v týmu

Objevení a zapojení dalších zdrojů

Řešení oblasti překážek a rizik

Sledování pokroků v práci s uživatelem

Hodnocení účinnosti služby

 

3. Zásady individuálního plánování

Plán se týká toho, co člověka zajímá, co je pro něj důležité

Plán vychází ze silných stránek a možností člověka

Důležitý je proces plánování (proces je důležitější než papír)

Individuální plánování je týmová práce

Člověk je v centru plánování, je součástí týmu, má aktivní roli

Plán je všem srozumitelný

Dobrá komunikace a dostatek informací jsou základem úspěchu

Neplánovat příliš mnoho věcí najednou

Plánování vyžaduje dostatek času a vhodný prostor

Po sepsání plánu s plánem dále pracujeme

Forma a způsob plánování musí odpovídat danému uživateli, cílové skupině a typu služby

 

4. Průběh individuálního plánování

Osobní profil

Posuzování rozsahu potřebné podpory

Stupnice intenzity podpory (Support Intensity Scale)

Forma a rozsah podpory

Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů

Další formy hodnocení míry potřebné podpory

Plánování podpory

Plánovací schůzka

Krátkodobý plán

Srozumitelnost individuálního plánu

Způsoby záznamu, formuláře

Realizace plánu, poskytování podpory

Hodnocení plánu

Plánování podpory u lidí s hlubokým postižením a problémy v komunikaci

5. Osobní cíl v individuálním plánování

Jak nalézt smysluplný cíl?

Co je osobní cíl?

Krátkodobé a dlouhodobé cíle

Pravidla pro stanovování cíle

Cíl vychází z potřeb a přání uživatele služeb

Cíl je ve shodě s posláním a cíli sociální služby

Cíl je výsledkem dialogu, vzájemného ujasňování, vyjednávání

Cíl je pro uživatele významný

Cíl nemusí být vždy rozvojový

Kolik by si měl uživatel stanovit cílů?

Jak správně formulovat cíl

Pozitivní formulace

První osoba, třetí osoba?

Pomůcka SMART

Problémy při stanovování osobních cílů

Problémy s osobními cíli

Nejčastější chyby při stanovování cílů

 

6. Osobní profil

Jaká jsou má přání, touhy a sny

Co je pro mě důležité

Technika „co je důležité“

Mé silné stránky

Technika „panáček“

Co mám rád/a, co nemám rád/a

Moje osobní historie

Technika „životní cesta“

Můj život teď

Technika „můj erb“

Technika „mé vztahy“

Technika „co funguje a co nefunguje“

Strukturovaný rozhovor

Různé formy osobního profilu

 

7. Rizikový plán

Proč pracovat s rizikem?

Hranice odpovědnosti

Týmový přístup

Identifikace rizikových oblastí

Rizikový plán

Vyhodnocení plánu

Příloha 1: Vymezení rizikových oblastí

Příloha 2: Plán řešení rizikové situace

 

8. Doporučená literatura a odkazy

O autorovi

Mgr. Jiří Sobek se práci s lidmi, vedení lidí a jejich rozvoji věnuje již více než dvacet let. Dlouhé roky působil v oblasti sociálních služeb jako ředitel Portus Praha. V současné době působí jako lektor a kouč. Individuálním plánováním se dlouhodobě zabývá jak na základě svých praktických zkušeností, tak i jako lektor kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Je rovněž autorem knih Práva lidí s mentálním postižením, Práce s rizikem v sociálních službách a řady článků v odborném tisku.

 

Ohlasy čtenářů

„Publikace nad míru splnila veškerá naše očekávání, neboť nás dokonale provedla celým procesem individuálního plánování. Co bych vyzdvihla obzvláště, jsou jednotlivé příklady a také různé techniky, které jsme neznali a které nám v naší činnosti velmi pomohly.“

Mgr. Veronika Daňková, Jsme tady, o.s.

 

„Pořídila jsem si mnoho materiálu, ale publikace Jak individuálně plánovat je nejsrozumitelnější! Text je napsán poutavě, vysvětluje to nejdůležitější. Mohla jsem si ujasnit mnoho nesrovnalostí. Obrázky skvěle doplňují celou publikaci.“

Aneta Majtánová, DiS., Charita Veselí nad Moravou

 

„Po nastudování vaší publikace jsme si konečně udělali představu, jak to dělat dobře a také tak, aby to bavilo nás i klienty. Používáme všechny formuláře a moc za ně děkujeme.“

Helena Andrlová, Domov Iváň, Rataje nad Sázavou.

 

„Některé z pracovnic prohlásily, že přečtení této publikace jim dalo více, než předchozí různá školení na toto téma.“

Mgr. Bc. Lenka Klepáčová, Slezská diakonie

 

„Velmi dobrá pomůcka pro pracovníky sloužící v přímé péči - názorná, srozumitelná.“

Jan Zaoral, o.s. Společenství křesťanské pomoci Boétheia

 

„Publikácia je pre nás veľmi užitočná a denne pracujeme na jej základe. Prispôsobili sme ju pre potreby našich klientov v rehabilitačnom stredisku.“

Ing. Mária Štubňová, predseda SPOSA

 

„S materiály pracujeme a jsou pro nás opravdu přínosné.“

Zahrada, pss Kladno, Miluše Pořádková