NOVINKA!

Hranice ve vztahu ke klientovi

sociální služby

Akreditovaný kurz

Obsah akreditovaného kurzu

(1 den, 8 výuk. hod.)

Hranice ve vztahu klient - pracovník nejsou v mnoha ohledech pevně dané a je na každém pracovníkovi, aby si hranice dokázal správně nastavit. Dobře nastavené hranice jsou základem kvalitní sociální služby a podmínkou dobře fungující spolupráce s klientem. Jasné hranice také chrání pracovníky před vyhořením. 

Kurz pomůže pracovníkům v sociálních službách uvědomit si hranice své profesní role a hranice svých možností a kompetencí. Budeme se věnovat tomu, jak se role pracovníků mění ruku v ruce s vývojem sociálních služeb. Ukážeme si výhody systemického přístupu v sociálních službách. Na konkrétních příkladech si popíšeme, jaký je rozdíl mezi podporou a kontrolou.

Dotkneme se oblasti práv a povinností klientů sociální služby a práva na přiměřené riziko. Budeme hledat hranici odpovědnosti pracovníků ve vztahu ke klientovi. Objasníme si také hranici mezi motivací a manipulací ve vztahu ke klientovi. Prozkoumáme také, jak se pracovník může bránit manipulaci ze strany klienta.

Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2019/1147-SP/PC/VP).

Lektor: Jiří Sobek

Bonus ke kurzu

Online kurz Jak říct NE a cítit se u toho dobře v ceně 2 850,- Kč až pro 20 lidí z vaší organizace získáte zdarma.

Názory účastníků

„V průběhu celého dne se projednávalo několik zajímavých témat. Především oblast motivace a manipulace nás oslovila nejvíce. Ujasnili jsme si samotné termíny motivace a manipulace a následně si ukázali několik příkladů manipulace ze strany klienta. Přednášející Mgr. Jiří Sobek s námi hovořil velmi poutavě a otevřeně. V průběhu kurzu jsme si také vyplnili krátký test, který se zaměřoval na nastavení hranic pracovníka vůči klientovi. Myslím si, že po tomto kurzu jsme si všichni uvědomili, jaké hranice máme nastaveny vůči našim klientům a na kterých oblastech je třeba více pracovat. Během celého kurzu jsme měli také mnoho prostoru pro dotazy, kterých byla spousta."

Kolektiv pracovníků FOKUS Vysočina

Jak to probíhá

 • 1
  Kontaktujte nás
  Zavolejte (Jiří Sobek: 602 885 857) nebo napište prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • 2
  Domluvíme termín
  Pošleme vám návrhy termínů a vy si vyberete, který vám vyhovuje. Naplánujeme začátek a konec kurzu. Vyjasníme vše, co je v tuto chvíli potřeba.
 • 3
  Doladíme podrobnosti
  Zhruba deset dní před kurzem vás bude lektor kontaktovat a probereme organizační detaily a podrobnosti týkající se obsahu kurzu. Také vás poprosíme o seznam účastníků s datem a místem narození (na osvědčení).
 • 4
  A pak to vypukne
  V dohodnutý den lektor dorazí k vám do organizace a uspořádá pro vaše pracovníky kurz, na který (doufáme) budou ještě dlouho vzpomínat.

Cena

 • Cena kurzu je 13 900 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 18 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.
 • My zajistíme vše ostatní (techniku, pomůcky, výukové materiály apod.).

Máte zájem o kurz? Napište nám:

Obchodní podmínky naleznete zde.

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, mimo jiné jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.

Pro koho je kurz určen

Kurz je zaměřen především na pobytové služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení apod.), stacionáře, denní centra apod. Kurz není příliš vhodný pro poradenské služby, nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2019/1147-SP/PC/VP).

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když pracovníci jezdí na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné zdlouhavé cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.