Individuální plánování jednoduše, srozumitelně, prakticky

Program kurzu

Úvod: Tři pilíře dobrého individuálního plánu

Úvodní video (5:42 min.)

Lekce 1: Proč plánujeme a jaký to má smysl

Jak poznáme dobrý individuální plán (13:01 min.)

Jaký má plánování přínos pro klienta a pro pracovníky (20:10 min.)

Lekce 2: Zaostřeno na člověka: osobní profil

Co je to osobní profil (11:39 min.)

Technika Co je důležité (4:58 min.)

Technika Co je důležité – pokračování (3:50 min.)

Mapování silných stránek klienta (8:07 min.)

Silné stránky klienta – pokračování (3:24 min.)

Životní cesta (6:00 min.)

Video pro uživatele programu Cygnus (2:31 min.)

Lekce 3: Oblasti potřeb a popis potřebné podpory

Jak zpracovat kvalitní popis potřebné podpory / plán péče (12:14 min.)

Oblasti podpory / oblasti potřeb (20:57 min.)

Video pro uživatele programu Cygnus (12:01 min.)

Lekce 4: Jak správně stanovit cíl

Cíle v individuálním plánování (17:27 min.)

Čtyři kroky individuálního plánování (6:06 min.)

Otázky, které vedou k nalezení cíle (10:07 min.)

Krátkodobý individuální plán (6:19 min.)

Krátkodobý a dlouhodobý cíl (10:11 min.)

Co není osobní cíl (6:26 min.)

Jak dobře formulovat cíl (11:54 min.)

Co dělat, když klient nemá žádný cíl (6:19 min.)

Video pro uživatele programu Cygnus (1:12 min.)

Lekce 5: Průběžné záznamy bez zbytečného balastu

Individuální přístup v praxi (10:38 min.)

Jak psát kvalitní a užitečné průběžné záznamy (13:24 min.)

Video pro uživatele programu Cygnus (2:37 min.)

Lekce 6: Vyhodnocení a aktualizace plánu

Způsoby vyhodnocení a aktualizace individuálního plánu (11:27 min.)

Lekce 7: Plánování a standardy kvality

Individuální plánování a standardy kvality (12:05 min.)

Lekce 8: Jak proces plánování co nejlépe zorganizovat

Jak vytvořit dobré organizační podmínky pro individuální plánování (17:01 min.)

Lekce 9: Plánování s lidmi, kteří nekomunikují

Jaký význam má plánování s lidmi, kteří nekomunikují (7:57 min.)

Metody plánování s lidmi, kteří nekomunikují (18:25 min.)

Závěr kurzu (2:25 min.)