Individuální

plánování

jednoduše, srozumitelně,

prakticky

Online kurz | 10 výukových hodin


„Konečně přístup, který má logiku

a rozumí tomu každý!"

Daniela, účastnice kurzu


Máte pocit, že se v plánech vašich klientů opakují stále stejné a někdy i zbytečné cíle? Přemýšlíte, jak vytvářet plány pro klienty, kteří verbálně nekomunikují? Nemáte rádi zbytečné formality a stohy papírů?

V oblíbeném online kurzu se naučíte se vytvářet kvalitní a užitečné individuální plány. Vše se dozvíte jednoduchou a srozumitelnou formou. Vyzkoušíte si postupy a metody, které se v praxi nejlépe osvědčily.

Obsah kurzu

 • Úvod: Tři pilíře dobrého individuálního plánu
 • Lekce 1: Proč plánujeme a jaký to má smysl
 • Lekce 2: Zaostřeno na člověka: osobní profil
 • Lekce 3: Oblasti potřeb a popis potřebné podpory
 • Lekce 4: Jak správně stanovit cíl
 • Lekce 5: Průběžné záznamy bez zbytečného balastu
 • Lekce 6: Vyhodnocení a aktualizace plánu
 • Lekce 7: Plánování a standardy kvality
 • Lekce 8: Jak proces plánování co nejlépe zorganizovat
 • Lekce 9: Plánování s lidmi, kteří nekomunikují

Co v kurzu najdete:

 • 31 výukových videí o celkové délce 4 hod. 56 min.
 • Vzorové formuláře pro individuální plánování
 • Pracovní listy, které shrnují nejdůležitější informace
 • Pokud při plánování používáte program Cygnus, najdete v kurzu krátká videa speciálně pro vás (pokud program nepoužíváte, tato videa přeskočte)

Bonusy, které získáte zdarma

E-book

Jak dobře individuálně plánovat

V e-booku se dočtete spoustu dalších informací o individuálním plánování, které se nevešly do výukových videí. Cena e-booku je 390,- Kč. Vy tento e-book získáte jako bonus ZDARMA.

E-book

Mám svůj plán

E-book Mám svůj plán jednoduchou formou shrnuje to podstatné o individuálním plánování. Je určen uživatelům sociálních služeb. Tento e-book je SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÝ.

„Jako obrovský přínos pociťuji, že váš způsob plánování je záživný pro klienty a pochopitelný opravdu pro všechny pracovníky. Zároveň je střídmý a není složitý."

Pavla, účastnice kurzu

Jak online kurz probíhá

Doma nebo v kanceláři

K absolvování kurzu potřebujete pouze počítač nebo tablet či chytrý telefon s připojením k internetu.

Kdykoliv chcete

Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a kdekoliv, v čase, který vám vyhovuje. Je to úplně na vás.

Máte rok času

Ke všem videím a dalším materiálům budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku.

Získáte osvědčení o absolvování kurzu

Po dokončení kurzu získáte osvědčení. Kurz není akreditovaný (online kurzy bohužel akreditovat nelze), ale řada organizací si tyto kurzy započítává do neakreditované části povinného vzdělávání pracovníků.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen pro každého, kdo se podílí na individuálním plánování
  Pracovnice a pracovníci v přímé péči, vedoucí, metodikové, sociální pracovnice, manažeři kvality. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Nejúčinnější je proškolení celého týmu.
 • Kurz je zaměřen především na pobytové služby
  Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení apod., dále stacionáře, denní centra, STD a podobné typy služeb. I pracovníci z jiných služeb mohou najít v kurzu užitečnou inspiraci.

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, dále absolvoval vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Má za sebou dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha) a výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Zúčastnil se řady dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více než dvacet pět let působí v oblasti sociálních služeb. Pracoval mimo jiné jako ředitel Portus Praha, o.s. V roli odborného poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant. Individuálnímu plánování se věnuje dlouhodobě. Již mnoho let vede na toto téma akreditované kurzy, poskytuje konzultace, píše články a je rovněž autorem dvou publikací na toto téma. Tyto příručky se staly metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. 

„Díky vaší úvodní lekci a formulářům jsem IP zkusila s jedním klientem a moc se mu to líbilo. Poprvé ho to bavilo a nebral to jako povinnost.“

Martina, účastnice kurzu