Jak pomáhat

a nevyhořet

Prevence stresu a vyhoření

v pomáhající profesi

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Na tomto kurzu si odpočinete, naberete sílu a naučíte se techniky, které vás budou chránit před stresem a vyhořením. A také se na svoji práci podíváte trochu z odstupu a v nových souvislostech.

Nebezpečí vyhoření se týká každého, kdo při své práci přichází do intenzivního kontaktu s jinými lidmi. V pomáhající profesi řada lidí obětavě pečuje o druhé, ale svým vlastním potřebám věnuje jen málo pozornosti. Neumí říci ne a jsou zavaleni úkoly. Mají pocit, že vše musí zvládnout sami. Neradi říkají o pomoc druhým. Zapomínají na sebe a odkládají odpočinek a své oblíbené aktivity na později. V pomáhající profesi však platí, že dobrá péče o sebe samého je nutnou podmínkou, abychom mohli pomáhat druhým. Proto je nezbytné, aby pracovníci byli vybaveni znalostmi a praktickými dovednostmi, které jim pomohou se před únavou, stresem a vyhořením účinně chránit.

Kurz je zaměřen především prakticky. Hlavní pozornost je věnována nácviku osvědčených postupů a technik, které člověka chrání nás před stresem a vyhořením. Tyto techniky lze snadno začlenit do každodenního života. Účastníci kurzu se naučí lépe zvládat náročné pracovní situace a cítit se v práci i v životě spokojeněji. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

JAKÁ TÉMATA VÁS NA KURZU ČEKAJÍ:

 • Co je to syndrom vyhoření? Jaký je jeho průběh a příznaky? Kdo je vyhořením nejvíce ohrožen?
 • Jak působí stres na lidské tělo, psychiku, emoce? Průběh stresové reakce. Jak zvádat stres.
 • Nácvik protistresových a relaxačních technik.
 • Jak v klidu zvládat emočně náročné situace.
 • Rovnováha osobního a pracovního života a jak ji posílit.
 • Rovnováha v péči o sebe a péči o druhé. Jak být sám sobě klíčovým pracovníkem.
 • Jak říci NE a cítit se u toho dobře.
 • Vnitřní poháněcí mechanismy aneb jak se zbavit vnitřního tlaku.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a další příslušníky pomáhajících profesí, pro zaměstnance neziskových organizací, pro vedoucí pracovníky a pro všechny, kteří jsou vystaveni dlouhodobému pracovnímu stresu. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2015/0041-PC/SP/VP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak deset let pracoval jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí sedmým rokem ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a kouč.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

 • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
 • prostřednictvím kontaktního formuláře
 • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.

Ohlasy z minulých kurzů