Jak bezpečně zvládat rizika

v sociálních službách

Videokurz | 8 výukových hodin

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Najít bezpečné řešení rizikové situace a zároveň respektovat klientovu svobodu a možnost volby, to je někdy hotové umění. Tento kurz vám pomůže, abyste toto umění ovládli.

Naučíte se:

 • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
 • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
 • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
 • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
 • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
 • čekají na vás výuková videa, pracovní listy a vzory rizikových plánů

Program online kurzu

Lekce 1

 • Video č. 1: Nový přístup k riziku v sociálních službách (13:52 min.)

Lekce 2

 • Video č. 2: Riziko a odpovědnost (6:00 min.)
 • Video č. 3: Odpovědnost klienta a odpovědnost personálu (7:32 min.)
 • Video č. 4: Přiměřená opatrnost (8:07 min.)
 • Video č. 5: Náležitý dohled (8:03 min.)

Lekce 3

 • Video č. 6: Mapování rizik (8:07 min.)
 • Video č. 7: Rizikové oblasti 9:50 min.)

Lekce 4

 • Video č. 8: Vyhodnocení rizik (12:51 min.)
 • Video č. 9: Riziko přijatelné, zvýšené, nepřijatelné (11:44 min.)
 • Video č. 10: Řešení rizikových situací (10:05 min.)

Lekce 5

 • Video č. 11: Rizikové plány (6:30 min.)
 • Video č. 12: Postupy pro snižování rizik (10:49 min.)
 • Video č. 13: Vyhodnocení rizikového plánu, krizové scénáře (14:25 min.)

Kromě výukových videí na vás v jednotlivých lekcích čekají pracovní listy a vzory formulářů pro vytváření rizikových plánů.

Jak online kurz probíhá

Doma nebo v kanceláři

K absolvování kurzu potřebujete pouze počítač nebo tablet či chytrý telefon s připojením k internetu.

Kdykoliv chcete

Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a kdekoliv, v čase, který vám vyhovuje. Je to úplně na vás.

Máte rok času

Ke všem videím a dalším materiálům budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku.

Získáte osvědčení o absolvování kurzu

Po dokončení kurzu získáte osvědčení. Kurz není akreditovaný (videokurzy bohužel akreditovat nelze), ale řada organizací si tyto kurzy započítává do neakreditované části povinného vzdělávání pracovníků.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný zejména pro práci s lidmi s mentálním postižením a seniory v pobytových službách (domovy pro osoby se zdr. postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení) a ve stacionářích, centrech denních služeb apod. Věřím, že i pracovníci ostatních typů služeb mohou najít v kurzu užitečnou inspiraci.
 • Kurz je určen nejenom pro pracovníky v přímé péči, ale i pro vedoucí, metodiky, sociální pracovníky, management. 
 • Nejúčinnější je proškolení celého týmu, aby všichni mohli při práci s rizikem postupovat jednotně.
 • Videokurzy bohužel nemohou získat akreditaci MPSV. V případě vašeho zájmu je však možné absolventům kurzu vydat osvědčení (8 výukových hodin).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, dále absolvoval vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Má za sebou dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha) a výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Zúčastnil se řady dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více než dvacet pět let působí v oblasti sociálních služeb. Pracoval mimo jiné jako ředitel Portus Praha, o.s. V roli odborného poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.

Názory účastníků kurzu

"Online kurz byl pro mě přínosný. Líbí se mi podrobnější rozdělení možných rizikových oblastí, přehledně vypracované pracovní listy a formuláře. Dále přínosně popsaná odpovědnost, která náleží personálu a která již klientovi."
Veronika Konupková
"Kurz je dobře propracovaný. Určitě mi pomůže při jednání s klienty. Slyšela jsem od Vás věci, které si sám člověk neuvědomí. Myslím, že vaše slova mi pomohou při řešení různých situací. Velká výhoda je také možnost online kurzu – úspora času z důvodu cestování. Prostě SUPER."
Daniela Zouharová
„Velmi srozumitelně a lidsky podáno. Líbí se mi, že uvádíte konkrétní příklady na různé situace. Pohled na riziko zase z jiného úhlu, ucelení vědomostí.“
Nikola Šmídová