Jak bezpečně zvládat rizika

v sociálních službách

Online kurz | 8 výukových hodin

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Najít bezpečné řešení rizikové situace a zároveň respektovat klientovu svobodu a možnost volby, to je někdy hotové umění. Tento kurz vám pomůže, abyste toto umění ovládli.

Naučíte se:

 • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
 • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
 • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
 • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
 • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
 • čekají na vás výuková videa, pracovní listy a vzory rizikových plánů

Program online kurzu

Lekce 1

 • Video č. 1: Nový přístup k riziku v sociálních službách (13:52 min.)

Lekce 2

 • Video č. 2: Riziko a odpovědnost (6:00 min.)
 • Video č. 3: Odpovědnost klienta a odpovědnost personálu (7:32 min.)
 • Video č. 4: Přiměřená opatrnost (8:07 min.)
 • Video č. 5: Náležitý dohled (8:03 min.)

Lekce 3

 • Video č. 6: Mapování rizik (8:07 min.)
 • Video č. 7: Rizikové oblasti 9:50 min.)

Lekce 4

 • Video č. 8: Vyhodnocení rizik (12:51 min.)
 • Video č. 9: Riziko přijatelné, zvýšené, nepřijatelné (11:44 min.)
 • Video č. 10: Řešení rizikových situací (10:05 min.)

Lekce 5

 • Video č. 11: Rizikové plány (6:30 min.)
 • Video č. 12: Postupy pro snižování rizik (10:49 min.)
 • Video č. 13: Vyhodnocení rizikového plánu, krizové scénáře (14:25 min.)

Kromě výukových videí na vás v jednotlivých lekcích čekají pracovní listy a vzory formulářů pro vytváření rizikových plánů.

Jak online kurz probíhá

Doma nebo v kanceláři

K absolvování kurzu potřebujete pouze počítač nebo tablet či chytrý telefon s připojením k internetu.

Kdykoliv chcete

Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a kdekoliv, v čase, který vám vyhovuje. Je to úplně na vás.

Máte rok času

Ke všem videím a dalším materiálům budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku.


Získáte osvědčení o absolvování kurzu

Po dokončení kurzu získáte osvědčení. Kurz není akreditovaný (online kurzy bohužel akreditovat nelze), ale řada organizací si tyto kurzy započítává do neakreditované části povinného vzdělávání pracovníků.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný zejména pro práci s lidmi s mentálním postižením a seniory v pobytových službách (domovy pro osoby se zdr. postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení) a ve stacionářích, centrech denních služeb apod. Věřím, že i pracovníci ostatních typů služeb mohou najít v kurzu užitečnou inspiraci.
 • Kurz je určen nejenom pro pracovníky v přímé péči, ale i pro vedoucí, metodiky, sociální pracovníky, management. 
 • Nejúčinnější je proškolení celého týmu, aby všichni mohli při práci s rizikem postupovat jednotně.
 • Videokurzy bohužel nemohou získat akreditaci MPSV. V případě vašeho zájmu je však možné absolventům kurzu vydat osvědčení (8 výukových hodin).

Autor kurzu

Mgr. Jiří Sobek. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Práce s rizikem v sociálních službách, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Při tvorbě této publikace spolupracoval s mnoha dalšími odborníky, právníky, soudci i s kanceláří Veřejného ochránce práv. Již sedmým rokem vede kurzy zaměřené na individuální plánování i další témata, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Názory účastníků kurzu

"Online kurz byl pro mě přínosný. Líbí se mi podrobnější rozdělení možných rizikových oblastí, přehledně vypracované pracovní listy a formuláře. Dále přínosně popsaná odpovědnost, která náleží personálu a která již klientovi."
Veronika Konupková
"Kurz je dobře propracovaný. Určitě mi pomůže při jednání s klienty. Slyšela jsem od Vás věci, které si sám člověk neuvědomí. Myslím, že vaše slova mi pomohou při řešení různých situací. Velká výhoda je také možnost online kurzu – úspora času z důvodu cestování. Prostě SUPER."
Daniela Zouharová
„Velmi srozumitelně a lidsky podáno. Líbí se mi, že uvádíte konkrétní příklady na různé situace. Pohled na riziko zase z jiného úhlu, ucelení vědomostí.“
Nikola Šmídová