Jak bezpečně zvládat rizika

v sociálních službách

Online kurz | 8 výukových hodin

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Najít bezpečné řešení rizikové situace a zároveň respektovat klientovu svobodu a možnost volby, to je někdy hotové umění. Tento kurz vám pomůže, abyste toto umění ovládli.

Naučíte se:

 • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
 • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
 • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
 • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
 • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
 • čekají na vás výuková videa, pracovní listy a vzory rizikových plánů

Program online kurzu

Lekce 1

 • Video č. 1: Nový přístup k riziku v sociálních službách (13:52 min.)

Lekce 2

 • Video č. 2: Riziko a odpovědnost (6:00 min.)
 • Video č. 3: Odpovědnost klienta a odpovědnost personálu (7:32 min.)
 • Video č. 4: Přiměřená opatrnost (8:07 min.)
 • Video č. 5: Náležitý dohled (8:03 min.)

Lekce 3

 • Video č. 6: Mapování rizik (8:07 min.)
 • Video č. 7: Rizikové oblasti 9:50 min.)

Lekce 4

 • Video č. 8: Vyhodnocení rizik (12:51 min.)
 • Video č. 9: Riziko přijatelné, zvýšené, nepřijatelné (11:44 min.)
 • Video č. 10: Řešení rizikových situací (10:05 min.)

Lekce 5

 • Video č. 11: Rizikové plány (6:30 min.)
 • Video č. 12: Postupy pro snižování rizik (10:49 min.)
 • Video č. 13: Vyhodnocení rizikového plánu, krizové scénáře (14:25 min.)

Kromě výukových videí na vás v jednotlivých lekcích čekají pracovní listy a vzory formulářů pro vytváření rizikových plánů.

Jak online kurz probíhá

Získáte neomezený přístup po celý rok

 • K absolvování kurzu potřebujete pouze počítač nebo tablet či chytrý telefon s připojením k internetu.
 • Kurzu se můžete věnovat kdykoliv, v čase, který vám vyhovuje. Je to úplně na vás.
 • V každé lekci na vás čekají výuková videa, pracovní listy a další materiály.
 • Každá lekce vám zabere cca 30 - 60 minut.
 • Když vám nebude něco jasné, můžete poslat svoji otázku lektorovi.
 • Ke všem videím a materiálům budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku.

Výhody online kurzu

Jednoduchost a srozumitelnost

Složité téma odpovědnosti a rizik je vyloženo jasně a pochopitelně.

Propojení s praxí

V průběhu kurzu můžete lektorovi klást otázky z vaší praxe.

Úspora času a peněz

Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a kdekoliv, s minimálními náklady.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný zejména pro práci s lidmi s mentálním postižením a seniory v pobytových službách (domovy pro osoby se zdr. postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení) a ve stacionářích, centrech denních služeb apod. Věřím, že i pracovníci ostatních typů služeb mohou najít v kurzu užitečnou inspiraci.
 • Kurz je určen nejenom pro pracovníky v přímé péči, ale i pro vedoucí, metodiky, sociální pracovníky, management. 
 • Nejúčinnější je proškolení celého týmu, aby všichni mohli při práci s rizikem postupovat jednotně.
 • Videokurzy bohužel nemohou získat akreditaci MPSV. V případě vašeho zájmu je však možné absolventům kurzu vydat osvědčení (8 výukových hodin).

Autor kurzu

Mgr. Jiří Sobek. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Práce s rizikem v sociálních službách, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Při tvorbě této publikace spolupracoval s mnoha dalšími odborníky, právníky, soudci i s kanceláří Veřejného ochránce práv. Již sedmým rokem vede kurzy zaměřené na individuální plánování i další témata, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Názory účastníků kurzu

"Online kurz byl pro mě přínosný. Líbí se mi podrobnější rozdělení možných rizikových oblastí, přehledně vypracované pracovní listy a formuláře. Dále přínosně popsaná odpovědnost, která náleží personálu a která již klientovi."
Veronika Konupková
"Kurz je dobře propracovaný. Určitě mi pomůže při jednání s klienty. Slyšela jsem od Vás věci, které si sám člověk neuvědomí. Myslím, že vaše slova mi pomohou při řešení různých situací. Velká výhoda je také možnost online kurzu – úspora času z důvodu cestování. Prostě SUPER."
Daniela Zouharová
„Velmi srozumitelně a lidsky podáno. Líbí se mi, že uvádíte konkrétní příklady na různé situace. Pohled na riziko zase z jiného úhlu, ucelení vědomostí.“
Nikola Šmídová