Tvořivé a rukodělné techniky

v sociálních službách

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Účastníci kurzu se seznámí s tvořivými a rukodělnými technikami, které budou moci využít při páci s uživateli sociálních služeb. Dozvědí se, jaký přínos mají pro uživatele a které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů. Prakticky si vyzkouší několik tvořivých a rukodělných technik. Vysvělíme si specifika jednotlivých technik a jak je můžeme využít v  sociálních službách. Ukážeme si, jak vypracovávat návody a metodické postupy rukodělných technik pro klienty. Vše bude doplněno o konkrétní příklady z praxe.

Kurz je určen každému, kdo hledá inspiraci a nové podněty pro práci s uživateli sociálních služeb. Kurz je zaměřen především prakticky. Účastníci kurzu  budou umět použít zvolenou rukodělnou techniku při práci s klientem. Budou znát její specifika, přínos a vliv na klienty, budou umět zvládat bezpečnostní opatření. Budou se lépe orientovat ve využití konkrétních technik při práci s  různými typy uživatelů. Budou vědět, kde čerpat další informace a inspiraci k tématu.

Na kurzu se můžete seznámit například s dekorativní prací s papírem, výrobou šperků nebo výrobou ručního mýdla. Pokud se bude kurz konat přímo ve vašem zařízení, můžete si vybrat i jiné techniky, které by vás zajímaly a na které se chcete zaměřit.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, terapeuty, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s tvořivými přístupy a technikami pro práci s klienty a uživateli sociálních služeb. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2013/0095-PC/SP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 15 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.