Tvořivé a rukodělné techniky

v sociálních službách

Obsah kurzu

1 den, 8 výuk. hod.

Účastníci kurzu se seznámí s tvořivými a rukodělnými technikami, které budou moci využít při páci s uživateli sociálních služeb. Dozvědí se, jaký přínos mají pro uživatele a které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů. Prakticky si vyzkouší několik tvořivých a rukodělných technik. Vysvělíme si specifika jednotlivých technik a jak je můžeme využít v  sociálních službách. Ukážeme si, jak vypracovávat návody a metodické postupy rukodělných technik pro klienty. Vše bude doplněno o konkrétní příklady z praxe.

Kurz je určen každému, kdo hledá inspiraci a nové podněty pro práci s uživateli sociálních služeb. Kurz je zaměřen především prakticky. Účastníci kurzu  budou umět použít zvolenou rukodělnou techniku při práci s klientem. Budou znát její specifika, přínos a vliv na klienty, budou umět zvládat bezpečnostní opatření. Budou se lépe orientovat ve využití konkrétních technik při práci s  různými typy uživatelů. Budou vědět, kde čerpat další informace a inspiraci k tématu.

Na kurzu se můžete seznámit například s dekorativní prací s papírem, výrobou šperků nebo výrobou ručního mýdla. Pokud se bude kurz konat přímo ve vašem zařízení, můžete si vybrat i jiné techniky, které by vás zajímaly a na které se chcete zaměřit.

Jak to probíhá

 • 1
  Kontaktujte nás
  Zavolejte (Jiří Sobek: 602 885 857) nebo napište prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • 2
  Domluvíme termín
  Pošleme vám návrhy termínů a vy si vyberete, který vám vyhovuje. Naplánujeme začátek a konec kurzu. Vyjasníme vše, co je v tuto chvíli potřeba.
 • 3
  Doladíme podrobnosti
  Zhruba deset dní před kurzem vás bude lektor kontaktovat a probereme organizační detaily a podrobnosti týkající se obsahu kurzu. Také vás poprosíme o seznam účastníků s datem a místem narození (na osvědčení).
 • 4
  A pak to vypukne
  V dohodnutý den lektor dorazí k vám do organizace a uspořádá pro vaše pracovníky kurz, na který (doufáme) budou ještě dlouho vzpomínat.

Cena

 • Cena kurzu je 13 900 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 18 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.
 • My zajistíme vše ostatní (techniku, pomůcky, výukové materiály apod.).

Máte zájem o kurz? Napište nám:

Obchodní podmínky naleznete zde.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s tvořivými přístupy a technikami pro práci s klienty a uživateli sociálních služeb. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV.

Lektorka

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.