Umění týmové spolupráce

v sociálních službách

Online kurz | 5 výukových hodin

"Sami toho zvládneme málo.

Ale když se spojíme, zvládneme cokoliv."

Helen Keller

V kurzu se dozvíte, jak vytvořit tým, ve kterém:

 • panuje dobrá atmosféra a vzájemná důvěra
 • všichni táhnou za jeden provaz
 • práce lidi baví a dosahují výborné výsledky
 • funguje komunikace
 • problémy se řeší konstruktivně

Obsah online kurzu

V průběhu šesti lekcí se krok za krokem naučíte, jak společně s ostatními vytvářet fungující tým. V každé lekci na vás čeká video a pracovní listy, návody, tipy a zkušenosti z praxe. Kurz můžete absolvovat z pohodlí svého domova nebo kanceláře v čase, který si sami zvolíte.

1. lekce: Atmosféra v týmu

 • Zjistíte, co ovlivňuje atmosféru v týmu
 • Dozvíte se 5 konkrétních způsobů, jak atmosféru v týmu zlepšit
 • Naučíte se, jak uplatňovat oceňující přístup v praxi

2. lekce: Co dělá z lidí tým

 • Co je to tým (a co není), co dělá z lidí tým
 • V čem se liší nefunkční, průměrný a úspěšně fungující tým
 • Výhody týmové práce v sociálních službách

3. lekce: Vývoj týmu

 • Jakými fázemi vývoje prochází váš tým a jak to ovlivňuje fungování týmu
 • Zjistíte, v jaké fázi se právě nachází váš tým a jak se posunout dál
 • Jak se nezaseknout na půli cesty a dospět v týmu k optimálnímu fungování

4. lekce: Týmové role

 • Každý jsme jiný, ale můžeme táhnout za jeden provaz
 • Jak docílit, aby spolu odlišní lidé v týmu dobře spolupracovali
 • Pomocí testu objevíte svoji týmovou roli

5. lekce: Styly rozhodování a vedení týmu

 • Každý člen týmu (vedoucí i pořízený) preferuje jiný styl komunikace a vedení
 • Jaké styly vedení a rozhodování existují a co se nejlépe hodí pro váš tým
 • Jak v týmu dospět k uspokojivým rozhodnutím

6. lekce: Komunikace v týmu

 • To hlavní nakonec: otevřená komunikace je základ dobré týmové spolupráce
 • Jak ostatním efektivně sdělovat věci příjemně i nepříjemné
 • 10 zásad úspěšné týmové komunikace

Jak online kurz probíhá

Doma nebo v kanceláři

K absolvování kurzu potřebujete pouze počítač nebo tablet či chytrý telefon s připojením k internetu.

Kdykoliv chcete

Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a kdekoliv, v čase, který vám vyhovuje. Je to úplně na vás.

Máte rok času

Ke všem videím a dalším materiálům budete mít neomezený přístup po dobu jednoho roku.


Získáte osvědčení o absolvování kurzu

Po dokončení kurzu získáte osvědčení. Kurz není akreditovaný (online kurzy bohužel akreditovat nelze), ale řada organizací si tyto kurzy započítává do neakreditované části povinného vzdělávání pracovníků.

Autor videokurzu

Mgr. Jiří Sobek. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Jak dobře individuálně plánovat, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Již sedmým rokem vede kurzy pro zaměstnance sociálních služeb, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Vedení lidí a vedení týmů se věnuji prakticky od svých šestnácti let. Tehdy jsem začal vést "posádku" v našem vodáckém oddíle. Později jsem vedl celý oddíl. A když jsem začal pracovat, tak to plynule pokračovalo vedením pracovních týmů a oddělení a nakonec vedením celé organizace. Vedení týmu je pro mě vzrušujcí záležitost. Baví mě hledat cesty, jak rozličné jednotlivce propojit, abychom dohromady dokázali vytvořit dobrý tým. Samozřejmě ne vždy se to dokonale povede. Ale i to mě baví. Zkoumat, proč to v týmu někdy skřípe a co se s tím dá dělat. Tým mi připomíná soukolí, které je potřeba na vhodných místech promazávat. A jindy mi tým připomíná hudební nástroj, kdy každý člověk je jako jedna struna. A je výborný zážitek, když se podaří tyto struny naladit a dosáhnout souladu.

Názory účastníků kurzu

Názory účastníků pocházejí z živých kurzů na téma týmová spolupráce.

"Vše bylo přínosné a jako celek mě to velice zaujalo. Hodně nových poznatků o mezilidské komunikaci. Vše velice zajímavé."
JanaSlaný
"Překvapilo mě zjištění, jakou zastávám roli v týmu, nebo spíš k čemu mám předpoklady v týmu. Budu se muset nad tím ještě zamyslet."
PetraLiberec
"Z kurzu si odnáším pozitivní motivaci a inspiraci k vedení svého týmu. Ujasnila jsem si svou pozici jako vedoucí."
RenataSlatiňany
"Rozněžnila jsem se nad tím, jak jsme dobrý tým. Nakoplo mě to být shovívavější k některým vlastnostem některých kolegyň."
DanaLiberec