Využití arteterapeutických technik

v individuálním plánování

Obsah kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití arteterapie v procesu individuálního plánování. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké arteterapeutické prvky a techniky jsou pro tento účel vhodné. Naše zkušenost je taková, že díky těmto jednoduchým technikám je individuální plánování tvořivější a uživatele i pracovníky daleko více baví. Arteterapeutické techniky také pomáhají rozvinout naší komunikaci s uživatelem. Ukážeme si, které techniky a postupy jsou pro tyto účely vhodné. Vše bude doplněno příklady a kazuistikami z praxe. Účastníci kurzu si vyzkouší dvě arteterapeutické techniky použitelné v individuálním plánování a alespoň jednu z nich budou umět využít v praxi.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní služby typu pečovatelská služba. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. 2013/0095-PC/SP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 kreditní body pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 15 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.