Využití arteterapie

v sociálních službách

Obsah kurzu (1 den/8 výuk. hod.)

Arteterapie je jednou z cest, jak lépe porozumět sami sobě i lidem, se kterými pracujeme. Je to způsob, jak své klienty či uživatele lépe poznat a lépe pochopit, co je pro ně důležité. Arteterapie dává lidem s různým druhem postižení možnost tvořivě se projevit a vyjádřit to, co slovy vyjádřit nejde. Pomáhá člověku zbavit se napětí a cítit se uvolněněji. A jako každá tvořivá činnost přináší pocit radosti a uspokojení.

Kurz je určen každému, kdo hledá inspiraci a nové podněty pro práci s uživateli sociálních služeb. Účastníci kurzu se dozvědí co je arteterapie a jaké jsou možnosti jejího využití při práci v sociálních službách. Na kurzu se seznámíme s tím, jak probíhá arteterapeutický proces. Budeme zkoumat symboliku ve výtvarném projevu, zvláště symboliku barev. Budeme se zabývat tím, co všechno lze vyčíst z výtvarného projevu uživatele a jak si nad obrázkem můžeme s uživatelem povídat. Seznámíme se s využitím arteterapie při práci s různými cílovými skupinami v sociálních službách.

Kurz je zaměřen především prakticky. Účastníci kurzu si vyzkouší tři základní arteterapeutické techniky, jednoduchou analýzu obrázku a vedení rozhovoru nad obrázkem. Nebudou chybět příklady a kazuistiky z praxe. Účastníci kurzu budou umět lépe komunikovat s klientem nad jeho výtvarným projevem a budou umět využít v praxi alespoň jednu techniku. Kurz pomůže obohatit a rozvinout vaší každodenní práci s uživateli sociálních služeb.

Kurz nabízíme v jednodenní nebo dvoudenní variantě.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s tvořivými přístupy a technikami pro práci s klienty a uživateli sociálních služeb. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV, akreditace č. 2013/0096-PC/SP (2 dny), 2014/1012-PC/PP (1 den). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (4 - 8 kreditních bodů pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Veronika Lejcarová vystudovala psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako arteterapeutka ve Fokusu Praha. Vedla semináře arteterapie pro Karlovu univerzitu v Praze. Nyní působí jako vedoucí centra denních služeb Galerie Duhovka (Společnost Duha) a i nadále se věnuje arteterapii. Ve svých kurzech spojuje hluboké znalosti z oblasti arteterapie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které načerpala při práci s uživateli sociálních služeb.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 15 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.