Jak dobře

individuálně

plánovat

Obsah akreditovaného kurzu (2 dny, 16 výuk. hod.)

Mnoho pracovníků v sociálních službách se v individuálním plánování ztrácí. Neví, jak mají postupovat. Nechápou smysl složitých formulářů. Mají pocit, že plánování vyžaduje mnoho času a přináší jen malý užitek. Tento kurz vám nabízí jiný pohled na plánování. Zjistíte, že plánování může být jednoduché, užitečné a navíc zábavné. Čekají na vás tato témata:

  • Cíle, smysl a zásady individuálního plánování
  • Kdo je náš klient - osobní profil
  • Co potřebuje náš klient - stanovení míry podpory
  • Co chce náš klient - cíle a kroky, krátkodobý plán
  • Kam jsme se společně dostali: vyhodnocení a aktualizace plánu
  • Jak celý proces plánování co nejlépe zorganizovat
  • Plánování s lidmi s problémy v komunikaci

Kurz ukazuje, že plánování, když se vezme za správný konec, je užitečné a přínosné pro klienty i pro pracovníky. V průběhu plánování lépe poznáte svého klienta. Ujasníte si, co je pro něj důležité. Pojmenujete si jeho potřeby, přání a cíle. Dobrý individuální plán vám pomůže přehledně zachytit důležité informace na jednom místě. Pomůže vám poskytovat službu způsobem, který klientovi co nejvíce vyhovuje. Na kurzu si vyzkoušíte různé techniky, které vám pomůžou vytvářet kvalitní individuální plány. Seznámíte se osnovou individuálního plánu, která je jednoduchá a pochopitelná. Kurz je zaměřen především prakticky. Vše si na místě sami vyzkoušíte. Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály a přehledné vzory formulářů pro individuální plánování.


"Konečně přístup, který má logiku a rozumí tomu každý!"

Daniela, účastnice kurzu


Podívejte se na krátkou videopozvánku (1:56 min.)

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen jak pro začátečníky v oblasti individuálního plánování tak i pro pracovníky, kteří již s plánováním mají zkušenost a chtějí své zkušenosti dále rozvíjet. Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní služby (např. pečovatelská služba), nízkoprahová centra apod. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace č. A2018/0093-SP/PC/VP). Na požádání zajistíme akreditaci České asociace sester (8 kreditních bodů pro všeobecné zdravotní sestry).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak deset let pracoval jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Individuálnímu plánování se věnuje již téměř dvacet let. Vychází ze své vlastní praxe a také ze zahraničních zkušeností. Je autorem publikace a online kurzu Jak dobře individuálně plánovat. Živé kurzy na toto téma vedl v desítkách organizací v České republice i na Slovensku.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 26 500 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.

Názory účastníků kurzu

„Byl jsem už na několika kurzech IP. Ale až teď mám konečně představu, jak mám individuální plánování dělat.“

KamilOstrava

"Díky novým technikám, které jsem se naučila, se plánování může stát přínosnějším a pochopitelnějším pro uživatele i klíčové pracovníky."

PetraKlatovy

"Líbilo se mi úplně všechno. Bezvadný přístup lektora, srozumitelná komunikace."

LucieCheb

"Ocenila jsem zaměření na silné stránky uživatele. Velice se mi líbily aktivity. Za poslední dobu konečně kurz, který pro mě byl přínosem."

AlenaKlatovy