Mindfulness

Síla přítomnosti

„Lidská mysl je toulavá. A toulající se mysl je nešťastná mysl,“ říkají psychologové Matt Killingsworth a Daniel Gilbert. Zjistili, že v průběhu dne skoro polovinu času myslíme na něco jiného, než co právě děláme. V těchto chvílích naše spokojenost klesá. Klesá také soustředění i výkon.

Mindfulness (česky všímavost nebo bdělá pozornost) je schopnost neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. S otevřeností a bez posuzování. Díky zakotvení v přítomnosti je člověk schopen lépe zvládat náročné situace a cítit se spokojeněji.

Mindfulness. Schopnost naplno prožívat,

co se děje právě teď.

Život bez zbytečného stresu

Trénink mindfulness je základem jednoho z nejúčinnějších programů pro snižování stresu. Průkopníkem v této oblasti je emeritní profesor medicíny Jon Kabat-Zinn. Již v 70. letech minulého století zahájil při Massachussetské univerzitě program snižování stresu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Tento program se postupně v různých obměnách rozšířil po celém světě.

Základní techniky pro rozvoj bdělé pozornosti (mindfulness) jsou odvozené z tradičních meditačních praktik. Neurovědec Richard Davidson a Jon Kabat-Zinn jako jedni z prvních vědecky dokázali, že praktikování těchto technik pozitivně ovlivňuje fungování lidského mozku a vytváří měřitelné a trvalé změny.

Psychiatr a neurobiolog Daniel Siegel říká, že mindfulness navozuje v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním způsobem.

Toto vnitřní naladění se projevuje jak dovnitř, tak navenek. Člověk se cítí spokojeně. Je schopný podat dobrý výkon. Lépe komunikuje s ostatními. Náročné situace a výzvy zvládá klidněji a s větší mírou pochopení. 

„Vlny nezastavíte, ale můžete se naučit surfovat."

Dr. Jon Kabat-Zinn, zakladatel programu Mindfulness-Based Stress Reduction

Vědecky ověřené přínosy

Přínosy a účinky tréninku mindfulness potvrzují výzkumy prestižních univerzit a vědeckých pracovišť (Harvard UniversityUniversity of OxfordStanford University,University of MassachusettsUCLA).

 • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému (zde), snižuje bolest (zde) a snižuje míru stresu (zde).
 • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí (zde) a zmírňuje depresivní stavy (zde). Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci - neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi (zde).
 • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy (zde), emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí (zde).
 • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti (zdezde), zlepšuje paměť (zde), posiluje kreativitu (zde) a schopnost sebeřízení (zde).
 • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním a s pozitivními emocemi (zdezde). Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností (zde).

Mindfulness pomáhá zvládat stresující myšlenky a nepříjemné emoce.

Knihy o mindfulness

Anglické slovo mindfulness bývá do češtiny překládáno různě: bdělá pozornost, všímavost, bdělost, vědomé vnímání. To se odráží i v českých názvech knih.

 • CHADE-MENG TAN, Hledej ve svém nitru. Praha, Knižní klub, 2014.
 • KABAT – ZINN, J., Život samá pohroma. Brno, Jan Melvil publishing, 2016.
 • KABAT – ZINN, J., Uvědomujte si přítomnost. Praha, Anag, 2015.
 • NHAT HANH, T., Cesta k plnému vědomí. Praha, Pragma, 1999.
 • PUDDICOMBE, A., Ukliďte si v hlavě. Praha, Grada, 2016.
 • SALZBERG, S., Real Happiness at Work. New York, Workman Publishing, 2013.
 • SIEGEL, D. J., The Mindful Brain. New York, W. W. Norton & Company, 2007.
 • SIEGEL, D. J., Vnitřní nazírání. Praha, Triton, 2014.
 • SINCLAIR, M., SEYDEL, J.: Všímavost. Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají. Praha, Grada, 2015.
 • WILLIAMS, M., PENMAN, D., Všímavost. Jak najít klid v uspěchaném světě. Olomouc, Anag, 2014.