Práce s rizikem

v sociálních službách

Obsah akreditovaného kurzu (1 den, 8 výuk. hod.)

Riziko patří k životu. A patří také k životu klientů sociálních služeb. Při řešení rizikových situací je potřeba vyhnout se dvěma extrémům. Nadměrná ochrana klientů vede často k nepřiměřenému omezování klientů a ztrátě samostatnosti. Naopak podceňování rizik může vést ke zbytečnému ohrožení. Kvalitní a profesionální řešení rizikových situací přináší klientovi bezpečí a zároveň respektuje klientovu svobodu a možnost volby. V průběhu kurzu objevíte, jak takovéto řešení najít.

Naučíte se:

  • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
  • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
  • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
  • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
  • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
  • čekají na vás pracovní listy a vzory rizikových plánů

Kurz je zaměřen prakticky. Budeme pracovat s modelovými situacemi a ukážeme si jejich řešení. Zaměříme se také na situace z praxe, s kterými se setkávají účastníci kurzu. Ukážeme si, jak proces hodnocení rizik a rizikové plány zapadají do procesu individuálního plánování. Cíle kurzu je osvojení praktických dovedností a také získání větší jistoty a klidu při řešení rizikových situací. Každý účastník obdrží sadu písemných materiálů.

V průběhu kurzu se naučíte jak předcházet rizikovým situacím v sociálních službách a jak tyto situace bezpečně řešit. V klidu a s dobrým pocitem.

Názory účastníků kurzu

„Naprostá spokojenost. Naučila jsem se, jak rizika vyhodnotit a jak jim předcházet."

MartinaPřerov

„Líbí se mi materiály, které se dají využít v praxi. Na kurzu jsem pochopila, že je potřeba více se zaměřit na uživatele, dát jim více prostoru.“

IvanaPraha

„Promyšlené a srozumitelné, kurz měl spád, byly vidět praktické zkušenosti. Velmi podrobné materiály, které využijeme."

MonikaOstrava

„Naučila jsem se, jak zpracovat rizikový plán. Příklady z praxe jsou v kurzu přínosem. V práci mi to pomohlo ujasnit si, koho se rizikový plán týká a kdo je za riziko odpovědný."

JarmilaBrno

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je zaměřen především na plánování v pobytových službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi apod.), stacionářích denních centrech a podobných typech služeb. Kurz není příliš vhodný pro terénní služby (např. pečovatelská služba), nízkoprahová centra apod.
 
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, klíčové pracovníky, zdravotní sestry, vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pro všechny, kteří se podílejí na individuálním plánování. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace A2018/0094-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Oblast rizik v sociálních službách patří mezi dlouhodobé zájmy lektora. Na toto téma napsal publikaci Práce s rizikem s sociálních službách a vedl řadu workshopů a kurzů,

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Více jak patnáct let pracoval v sociálních službách, naposledy jako ředitel Portus Praha, o.s. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí ve vlastní vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant.

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu je 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

  • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.