Jak bezpečně zvládat rizika

v sociálních službách

1. lekce

Nový přístup k riziku v sociálních službách

Stáhněte si pracovní listy

V průběhu kurzu se naučíte:

 • zmapovat rizika, která vašemu klientovi hrozí
 • kvalifikovaně vyhodnotit závažnost hrozícího rizika
 • zpracovat rizikový plán a snížit riziko na přijatelnou úroveň
 • osvojíte si metody a postupy ověřené v praxi
 • ujasníte si, jaká je odpovědnost klienta i personálu
 • čekají na vás výuková videa, pracovní listy a vzory rizikových plánů

Program online kurzu

Lekce 1

 • Video č. 1: Nový přístup k riziku v sociálních službách (13:52 min.)

Lekce 2

 • Video č. 2: Riziko a odpovědnost (6:00 min.)
 • Video č. 3: Odpovědnost klienta a odpovědnost personálu (7:32 min.)
 • Video č. 4: Přiměřená opatrnost (8:07 min.)
 • Video č. 5: Náležitý dohled (8:03 min.)

Lekce 3

 • Video č. 6: Mapování rizik (8:07 min.)
 • Video č. 7: Rizikové oblasti 9:50 min.)

Lekce 4

 • Video č. 8: Vyhodnocení rizik (12:51 min.)
 • Video č. 9: Riziko přijatelné, zvýšené, nepřijatelné (11:44 min.)
 • Video č. 10: Řešení rizikových situací (10:05 min.)

Lekce 5

 • Video č. 11: Rizikové plány (6:30 min.)
 • Video č. 12: Postupy pro snižování rizik (10:49 min.)
 • Video č. 13: Vyhodnocení rizikového plánu, krizové scénáře (14:25 min.)

Kromě výukových videí na vás v jednotlivých lekcích čekají pracovní listy a vzory formulářů pro vytváření rizikových plánů.

Názory účastníků kurzu

"Vyjasnila jsem si spoustu věcí a hlavně jsem ráda, že za všechno nejsem odpovědná jen já."
Blanka
"Po tomhle kurzu už z těch rizik nemám takové obavy. Vím, co mám dělat."
Věra
"Potěšilo mě, že proti těm rizikům nejsem zas až tak bezmocná. A že riziko není jenom něco špatného."
Anna
„Budu se nsažit, abych klientům dávala víc prostoru. Myslím, že jsem měla zbytečný strach.“
Marcela

Tyto zpětné vazby pocházejí z živých kurzů na téma Práce s rizikem v sociálních službách, vedených Jiřím Sobkem.

Autor kurzu

Mgr. Jiří Sobek. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Práce s rizikem v sociálních službách, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Při tvorbě této publikace spolupracoval s mnoha dalšími odborníky, právníky, soudci i s kanceláří Veřejného ochránce práv. Již sedmým rokem vede kurzy zaměřené na individuální plánování i další témata, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Těším se na spolupráci v průběhu kurzu!