Základy leadershipu

v sociálních službách

Zásady a techniky efektivního vedení lidí a týmů

Obsah kurzu

(2 dny, 16 výuk. hod. nebo 1 den, 8 výuk. hod.)

Jen málo lidí se rodí jako přirození vůdci. Většina lidí ve vedoucích pozicích se v tomto umění postupně a trpělivě zdokonaluje. Vedení lidi je umění, kterému se lze naučit. Být dobrý vedoucí znamená neustále na sobě pracovat. A to je velká šance i výzva.

Na kurzu leadershipu se seznámíte se zásadami a technikami efektivního vedení lidí a týmů. Kurz je zaměřen na předání praktických dovedností i základních poznatků, které budete moci využít ve své práci. Dostatek prostoru bude i pro vzájemnou výměnu zkušeností. 

Osobnost vedoucího či ředitele podstatně ovlivňuje celkovou atmosféru v týmu nebo v celé organizaci. Dobrý vedoucí dokáže ze skupiny lidí vytvořit tým, kde všichni táhnou za jeden provaz. Dokáže ostatní získat a nadchnout pro společný cíl nebo vizi. Nemusí své podřízené ovládat pomocí cukru a biče. Dokáže si získat přirozenou autoritu a respekt. Umí naslouchat svému okolí. Dovede ocenit práci a přínos druhých lidí a umí je motivovat k ještě lepšímu výkonu.

Na kurzu se budeme věnovat těmto tématům:

 • Jak získat a rozvíjet přirozenou autoritu a respekt: lidé podvědomě hledají u svých vedoucích určité kvality. Pokud je u vás najdou, půjdou za vámi sami a rádi. Tyto kvality si na kurzu pojmenujeme a ukážeme si, jak je cíleně rozvíjet.
 • Styly vedení: každý člověk, každý tým a každá situace vyžaduje jiný styl vedení. Dobrý vedoucí umí používat dle potřeby různé styly vedení. Ukážeme si, jak si osvojit pokročilejší styly vedení.
 • Vývoj týmu: každý tým prochází vývojem. Zjistíte, jakými zákonitostmi se tento vývoj řídí a jak svůj tým můžete co nejlépe provést náročnými etapami. Naučíte se, jak ze skupiny lidí vytvořit tým, kde všichni táhnou za jeden provaz.
 • Atmosféra v týmu: ukážeme si, čím se dobré týmy liší od těch průměrných a špatných. Zjistíte, jak ze svého týmu můžete udělat tým, kde by chtěl pracovat každý.
 • Motivace: co je pro lidi skutečnou motivací? Proč lidi práce baví? Proč někdy podají skvělý výkon a jindy ne? Zapomeňte na cukr a bič a pojďte prozkoumat pokročilé nástroje motivace.
 • Jak zlepšit komunikaci v týmu: dobrá komunikace v týmu je 50% úspěchu (a možná víc). Několik jednoduchých komunikačních zásad může kvalitu komunikace v týmu výrazně zlepšit.

Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen všem, kteří vedou ostatní lidi: především vedoucím malých i větších týmů, ale i ředitelům celých organizací. Účastníci, kteří absolvují 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace 2016/0112-VP - 1 den, A2019/0569-SP/VP - 2 dny). 

Lektor

Mgr. Jiří Sobek. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval dva dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti managementu a sociálního podnikání. Dále absolvoval dvouletý výcvikový program Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (IVGT Praha), následně výcvik v Gestalt koučování (Gestalt Essence). Kromě toho má za sebou řadu dalších vzdělávacích programů zaměřených na práci s jednotlivci i skupinami. Víc jak patnáct let působil v sociálních službách nejprve v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel o. s. Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem oblíbených publikací a článků na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, snižování rizik apod. Vydal rovněž publikaci Jak dobře individuálně plánovat, která se stala metodickým vodítkem v mnoha zařízeních. Již sedmým rokem vede kurzy pro zaměstnance sociálních služeb, kterými prošlo již mnoho stovek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

"Vedení týmu je pro mě vzrušující záležitost. Baví mě hledat cesty, jak rozličné jednotlivce propojit, abychom dohromady dokázali vytvořit dobrý tým. Samozřejmě ne vždy se to dokonale povede. Ale i to mě baví. Zkoumat, proč to v týmu někdy skřípe a co se s tím dá dělat. Tým mi připomíná soukolí, které je potřeba na vhodných místech promazávat. A jindy mi tým připomíná hudební nástroj, kdy každý člověk je jako jedna struna. A je výborný zážitek, když se podaří tyto struny naladit a dosáhnout souladu."

Názory účastníků kurzu

"Z kurzu si odnáším pozitivní motivaci a inspiraci k vedení svého týmu. Ujasnila jsem si svou pozici jako vedoucí."

RenataSlatiňany

"Vše bylo přínosné a jako celek mě to velice zaujalo. Hodně nových poznatků o mezilidské komunikaci. Vše velice zajímavé."

JanaSlaný

"Překvapilo mě zjištění, jakou zastávám roli v týmu, nebo spíš k čemu mám předpoklady v týmu. Budu se muset nad tím ještě zamyslet."

PetraLiberec

"Rozněžnila jsem se nad tím, jak jsme dobrý tým. Nakoplo mě to být shovívavější k některým vlastnostem některých kolegyň."

DanaLiberec

Máte zájem o kurz ve vašem zařízení? Kontaktujte nás

Cena kurzu:

 • jednodeníí kurz: 14 700 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy).
 • dvoudenní kurz: 26 500 Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy).

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.  Maximální počet účastníků je 18 osob.


Pokud máte zájem o kurz nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte nás:

 • telefonem: 602 885 857 (Jiří Sobek)
 • prostřednictvím kontaktního formuláře
 • e-mailem

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.