Základy týmové práce

v sociálních službách

Jak vytvořit tým,

ve kterém je radost pracovat

(2 dny, 16 výuk. hod. nebo 1 den, 8 výuk. hod.)

Dobrá týmová spolupráce je umění, kterému se většina z nás musí postupně učit. Ale výsledek stojí za to. Fungující tým podává dobrý výkon a vládne v něm příjemná atmosféra. Lidé se v týmu navzájem doplňují a podporují a nesoupeří spolu. Umí spolu komunikovat a ví, jak řešit případné problémy a neshody. Práce ve fungujícím týmu přináší radost a uspokojení.

Jaká témata na vás na kurzu čekají:

 • Co dělá z lidí tým: jaké jsou znaky fungujícího týmu
 • Vývoj týmu: jak se ze skupiny lidí stane tým, kde všichni táhnou za jeden provaz
 • Týmové role: lidé mají v týmu různé neformální role. Jaká je ta vaše?
 • Budování důvěry v týmu: jak dospět od "já a oni" ke společnému týmovému "my"
 • Co nás v týmu spojuje: jaké jsou naše společné cíle a hodnoty
 • Komunikace v týmu: jak si v týmu co nejlépe porozumět
 • Řešení problémů v týmu: jak překonat neshody bez zbytečného zraňování
 • Atmosféra v týmu: jak vytvořit prostředí, ve kterém lidi práce baví a podávají dobrý výkon

Účastníci kurzu se seznámí se zásadami a principy týmové spolupráce. Ujasní si svojí roli v týmu. Pochopí, co týmovou spolupráci podporuje a co ji naopak brzdí. Seznámí se s praktickými technikami, které zlepšují týmovou spolupráci, komunikaci a atmosféru v týmu. Důraz je kladený především na praktické využití poznatků a technik v pracovním životě. Kurz je určen všem lidem, kteří pracují v týmu. Vedoucím i všem řadovým pracovníkům.

Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály, které mu umožní se k jednotlivým tématům postupně vracet.

Bonusy ke kurzu

Online kurz Umění týmové spolupráce v ceně 4 700,- Kč až pro 20 lidí z vaší organizace zdarma.

Online kurz Leadership v sociálních službách v ceně 5 750,- Kč až pro 20 lidí z vaší organizace zdarma.

Jak to probíhá

 • 1
  Kontaktujte nás
  Zavolejte (Jiří Sobek: 602 885 857) nebo napište prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • 2
  Domluvíme termín
  Pošleme vám návrhy termínů a vy si vyberete, který vám vyhovuje. Naplánujeme začátek a konec kurzu. Vyjasníme vše, co je v tuto chvíli potřeba.
 • 3
  Doladíme podrobnosti
  Zhruba deset dní před kurzem vás bude lektor kontaktovat a probereme organizační detaily a podrobnosti týkající se obsahu kurzu. Také vás poprosíme o seznam účastníků s datem a místem narození (na osvědčení).
 • 4
  A pak to vypukne
  V dohodnutý den lektor dorazí k vám do organizace a uspořádá pro vaše pracovníky kurz, na který (doufáme) budou ještě dlouho vzpomínat.

Cena

 • Cena kurzu za celou organizaci: 13 900 Kč (jednodenní kurz) nebo 27 500 Kč (dvoudenní kurz) + cestovné lektora ve výši 6,40 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 18 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.
 • My zajistíme vše ostatní (techniku, pomůcky, výukové materiály apod.).

Máte zájem o kurz? Napište nám:

Obchodní podmínky naleznete zde.

Názory účastníků kurzu

„Uvědomila jsem si, že každý člen týmu je pro tým důležitý. I já jsem si uvědomila svoji roli."
„Naučila jsem se, jak motivovat ostatní, jak s nimi mluvit a jak najít společnou řeč."
„Odnáším si spousty nových podnětů k zamyšlení, se kterými budu pracovat v týmu."
„Bylo to super, žádná nuda!"
„Naučila jsem se, jak komunikovat s druhými, jak naslouchat a jak dávat zpětnou vazbu."
„Užitečný byl postup pro poskytování zpětné vazby. Technika "Já a moje práce" byla také super. Člověk se dozví i něco, co ještě o kolegyních nevěděl."
„Naučila jsem se lépe zvládat komunikační bariéry v týmu. Jak vytvořit vzájemnou důvěru a schopnost pracovat tak, aby vše bylo v pořádku."
„Pochopila jsem, že by se měl člověk v týmu víc zaměřovat na to, co se daří, než na to, co se nepovedlo. Vážit si toho, co máme, uvědomovat si, co se daří a co umíme."

Zpětné vazby pocházejí od účastníků kurzů konaných v Domově Maxov a Charitě Vyškov.

Pro koho je kurz určen, akreditace

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a další příslušníky pomáhajících profesí, pro zaměstnance neziskových organizací, pro vedoucí pracovníky a pro všechny, kteří pracují v týmu. Účastníci, kteří absolvovali 100% stanoveného časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován MPSV (akreditace A2019/0567-SP/PC/VP).

Lektor

Mgr. Jiří Sobek působí v oblasti sociálních služeb již více než 25 let. Nejprve pracoval s klienty v přímé péči a posléze ve vedoucích funkcích, naposledy jako ředitel občanského sdružení Portus Praha. Jako odborný poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků a několika publikací na téma kvality v sociálních službách, práv a povinností uživatelů, práce s rizikem apod.

"Vedení týmu je pro mě vzrušující záležitost. Baví mě hledat cesty, jak rozličné jednotlivce propojit, abychom dohromady dokázali vytvořit dobrý tým. Samozřejmě ne vždy se to dokonale povede. Ale i to mě baví. Zkoumat, proč to v týmu někdy skřípe a co se s tím dá dělat. Tým mi připomíná soukolí, které je potřeba na vhodných místech promazávat. A jindy mi tým připomíná hudební nástroj, kdy každý člověk je jako jedna struna. A je výborný zážitek, když se podaří tyto struny naladit a dosáhnout souladu."

Výhody kurzů v organizacích

Finanční úspora

Náklady jsou nižší, než když jezdíte na kurzy mimo zařízení.

Úspora času

Žádné cestování na kurz do vzdáleného místa.

Obsah na míru

Účastníci kurzu mohou řešit praktické otázky, které je skutečně zajímají.