Lesk a bída individuálního plánování v programu Cygnus

Je počítač dobrým pomocníkem při individuálním plánování? Rozhodně bych nikomu nedoporučoval sepisovat plány propisovačkou a pak je každých pár měsíců ručně přepisovat. Počítač tedy jednoznačně ano. Hodně ale záleží na tom, jakým způsobem počítač využijeme. Jedním z hojně používaných programů v sociálních službách je IS Cygnus. Tento program může pracovníkům při plánování ušetřit spoustu práce. Může ale také napáchat zbytečné škody a pracovníky při plánování svést na zcestí. Pojďme se podívat, jak se při plánování v Cygnusu vyhnout zbytečným problémům, zbytečné práci a slepým uličkám. Konkrétně se budeme zabývat dokumentem, který se v Cygnusu nazývá Plán péče klienta.

Pro mnoho lidí je překvapením, že i plán péče je součástí individuálního plánu. Ano, je to tak. V plánu péče je popsaný konkrétní rozsah podpory v nejrůznějších oblastech klientova života a tento popis je důležitou součástí individuálního plánu. Bylo by ovšem šťastnější, kdyby se plán péče jmenoval jinak. Například „Popis potřebné podpory“. Slovo péče je spojeno s poněkud zastaralým pojetím sociálních služeb. Všichni známe pojem ústavní péče. Péče evokuje představu pasivního klienta, příjemce péče. Slovo podpora navozuje představu spolupráce. Chceme podpořit klienta v jeho úsilí žít pokud možno běžným způsobem života. Nejde o hru se slovíčky. Slovník, který používáme, často výrazně ovlivňuje naše vnitřní nastavení a vnímání práce, kterou děláme.

Důležitější než nadpis je ovšem obsah plánu péče. Plán je rozdělen do tří sloupečků. V prvním nalezneme „Oblasti podpory a pomoci“. Vida, sem už slovo podpora našlo cestu. Co je ale horší, v tomto sloupečku nalezneme pro každou oblast podpory zabijáckou kolonku „Příznaky“. Proč příznaky? Je snad například problém v oblasti sebeobsluhy nějaká nemoc, abychom mluvili o příznacích? Popis příznaků začíná obvykle slovy: zhoršená schopnost, porucha, neschopnost, omezený rozsah apod. Při četbě výčtu všech možných příznaků padá na člověka deprese. Obvykle to funguje tak, že pracovníci jenom zaklikávají přednastavené možnosti a sem tam možná doplní něco vlastního. Povězme si na rovinu: kolonka „příznaky“ je úplně k ničemu. V plánu výrazně škodí. Proč? Jedna z důležitých zásad plánování zní, že plán vychází ze silných stránek klienta. A my místo toho úplně zbytečně zaplevelíme plán popisem nedostatků a slabých stánek. To k ničemu není. Deformuje to naše vnímání klienta. Ještě jsem nepotkal pracovníka, který by řekl, že kolonka příznaky obsahuje informace, které jsou pro práci s klientem užitečné. Právě naopak. Většina lidí se shodne, že když příznaky z plánu vynecháme, vůbec nic se nestane. Plánu to výrazně prospěje a ušetří vám to práci. Technicky vzato Cygnus vyžaduje, abyste něco do této kolonky vyplnili. Řešením je vložit do prázdné kolonky jakýkoliv znak, například pomlčku. A můžete jít dál.

Prostřední sloupeček v plánu péče obsahuje „Společné cíle klienta a PSS“ a „Klientovy zdroje“. Kolonka Společné cíle klienta a PSS je rovněž problematická. Většina plánů obsahuje zhruba deset oblastí podpory a v každé oblasti pracovník zaklikne (opět většinou z připravených možností) jeden, dva nebo i tři cíle. Výsledkem je, že v plánu péče najdeme deset i dvacet cílů, ovšem většinou celkem všeobecných a nepříliš konkrétních. Opět je to v rozporu s důležitou zásadou plánování, která říká, že cílů by nemělo být mnoho. Reálně můžeme s klientem pracovat na jednom, možná na dvou nebo třech cílech současně. Když je cílů deset a více a ještě jsou navíc vágní a mlhavé, je to k ničemu. Pouze formalita na papíře. Proto se mi jeví jako rozumnější domluvit si s klientem cíl pouze v jedné, možná ve dvou oblastech podpory. V ostatních oblastech opět postačí pomlčka.

„Klientovy zdroje“. Překlad do češtiny zní: co klient zvládne sám. Když pominu nesrozumitelný název, je tato kolonka užitečná. Zde se zaměřujeme silné stránky klienta, na to, co zvládá a dokáže.

Poslední sloupeček v plánu obsahuje „Činnosti PSS, kroky vedoucí k naplnění cílů“. Jednoduše řečeno, v tomto sloupečku najdeme konkrétní popis podpory. Popis toho, co máme s klientem dělat. I v tomto sloupečku pracovníci většinou vybírají z přednastavených možností. Tento sloupeček je určitě užitečný. Navíc je tu velká výhoda, pokud je potřeba zpracovat výkaz péče. Stačí zaklikat provedené činnosti a výkaz je na světě.

Program Cygnus umožňuje u každé oblasti podpory také slovní popis podpory. Tuto možnost bych radil využít na maximum. Vlastními slovy stručně popsat, jak na tom váš klient v dané oblasti je a co přesně od vás potřebuje. Jelikož zde nejde o žádné klikání, bývá takový popis daleko plastičtější. Lépe se zde podaří zachytit osobnost klienta a jeho individuální potřeby. Dá to sice na začátku trošku práce, ale pracovníci, kteří si tu práci dali, považují tento slovní popis za velmi užitečný. Možná za nejužitečnější část celého plánu péče.

Vidíme, že plán péče v Cygnusu není úplně nejšťastněji postavený. Používá nejasné a zastaralé názvosloví. Jsou v něm patrné ozvuky již překonaného ústavního modelu sociálních služeb. Sám o sobě svádí pracovníky k formalismu a zbytečnému zdůrazňování nedostatků klienta („příznaky“). Když však s plánem péče budeme pracovat s vědomím výše uvedených nedostatků, je možné se dopracovat ke kvalitnímu výsledku.

Jaké zkušenosti máte s plánováním v Cygnusu vy? Budu rád, když své postřehy napíšete do komentářů. Předem díky!

Pokud vás individuální plánování zajímá více, pokračujte sem.

Jiří Sobek
Lektor, konzultant a nadšený pisatel článků.

Přihlaste se

na jeden z oblíbených akreditovaných kurzů

Vyzkoušejte

nový program pro individuální plánování

S programem Joplan je individuální plánování jednoduché a srozumitelné. Usnadněte si práci ještě dnes.

Komentáře
  1. Tereza napsal:

    Program Cygnus nepoužíváme, stále píšeme IP propiskou 🙂 Ale článek je pro mě přínosným zamyšlením, děkuji 🙂

  2. Věra napsal:

    Program Cygnus máme a od počátku co s ním pracujeme, jej bereme jako pomocný nástroj, který jsme si upravili tak, aby to vyhovovalo nám i zákonným požadavkům. I když zatrháváme minimálně a ve velkém míře využíváme popisovací část, upravili jsme si číselníky dle naší praxe (původní nám nevyhovovaly).Také jsme přidali další oblasti podpory, které jsme postrádali. Plán tiskneme klientovi a rodině ve wordu, kde textová část převládá – je to pro ně srozumitelné. A jak píšete vy…snažíme se dopracovat ke kvalitnímu výsledku. Věřím, že to při správném metodickém nastavení a vhodné podpoře klíčových pracovníků jde. Naši pracovníci s tím problém nemají. Ale máte pravdu v tom, že některé pojmosloví je v cygnusu nešťastné. Mějte se hezky. Díky

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů