Největší chyba v individuálním plánování

Individuální plánování v pobytových službách provází jedno velké nedorozumění, které pracovníkům i klientům zbytečně komplikuje život.

Jde o kuriózní představu, že všichni klienti by měli mít každý půlrok stále nové a nové cíle a tyto cíle by celý život až do smrti měli svědomitě plnit. Kdo z nás takto žije? A proč by tak měli žít klienti sociálních služeb?

Smyslem individuálního plánování není stanovování cílů, jejich následné plnění a vyhodnocování. To je velký omyl. Důsledkem tohoto omylu je, že pracovníci neustále pátrají po nových a nových cílech. A jsou nešťastní z klientů, kteří žádný cíl nemají a nic takového nechtějí a nepotřebují.

Nejde o plnění cílů

Individuální plánování se ve skutečnosti týká plánování služby, ne plnění cílů. A to je obrovský rozdíl. Individuální plán popisuje vše, co s klientem děláte. Celý rozsah poskytované péče, pomoci či asistence. Plán zachycuje celou vaši spolupráci s klientem.

Představte si například, že klient má cíl: „Chci se naučit sám si uvařit kávu.“ Vaření kávy je samozřejmě důležitá věc a je výborné, že personál v této věci klienta podpoří. Nácvik vaření kávy zabere pár minut denně. Ale klient využívá pobytovou službu dvacet čtyři hodin denně. Individuální plán se týká celých těchto dvaceti čtyř hodin. Plán popisuje vše, co pro klienta pracovníci dělají od rána do večera, někdy i v noci, sedm dní v týdnu.

4 kroky k dobrému plánu

Když bychom se podívali do zákona o sociálních službách a do standardů kvality, tak zde neobjevíme žádnou povinnost plnit s klienty stále nové a nové cíle. Dozvíme se, že poskytovatel je povinen plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, přání, potřeb, očekávání a schopností klientů (viz §88 zákona o soc. službách a standard č. 5).

Abychom tuto povinnost naplnili, musíme nejprve zjistit, co klient chce a co je pro něj důležité (přání, potřeby, cíle, očekávání). S ohledem na to pak naplánujeme, jak bude služba probíhat. To znamená jakou pomoc a podporu bude klient potřebovat v různých oblastech svého každodenního života. To je celé. Tento postup můžeme shrnout do čtyř kroků:

Přílišný důraz na cíle individuálnímu plánování škodí

Jak bylo řečeno v úvodu, hlavním smyslem individuálního plánování není stanovování cílů a jejich následné plnění. Ovšem když se chce klient něco naučit, v něčem se osamostatnit nebo něčeho konkrétního za pomoci sociální služby dosáhnout, je užitečné s takovým cílem pracovat.

Pokud ale klient žádný takový cíl nemá, vůbec nic se neděje. Zdaleka ne všichni klienti před sebou mají každý půlrok nějaký nový cíl, o jehož dosažení by skutečně stáli. Ale i bez těchto cílů může pobytová sociální služba perfektně plnit své poslání: pomáhat klientovi podle jeho přání a potřeb při zvládání každodenního života. Pomáhat mu, aby žil maximálně samostatně, spokojeně a po svém.

V individuálním plánu takového klienta možná nebudou uvedeny žádné klasické cíle, ale najdeme zde důkladný popis, jak spolupráce s tímto klientem probíhá. Jakou pomoc a podporu mu sociální služba poskytuje. Jinými slovy i tento klient může mít zpracovaný kvalitní a funkční individuální plán.

Snaha mít u každého klienta stále nové a nové cíle vede k tomu, že pracovníci do plánů píší formální, neužitečné a zbytečné cíle. Nebo se mezi cíli objevují věci, o které klient vůbec nemá zájem. To je ztráta času a energie pro klienty i personál. Výsledné plány jsou pak nekvalitní, protože se nezabývají tím, co klient skutečně chce a potřebuje.

Co je hlavní

Cíle k individuálnímu plánování patří, ale nejsou to nejdůležitější. Hlavní je, abychom byli schopni každého klienta vnímat jako individualitu. Jako člověka s jeho vlastními přáními a potřebami. Abychom byli schopni zjistit a pochopit, co tento člověk skutečně chce, co je pro něj důležité a vycházet mu v každodenním životě maximálně vstříc.

Dříve to často bývalo tak, že sociální služba byla nějakým způsobem nastavena a klient se musel přizpůsobovat zaběhlému režimu a navyklé rutině. Výsledkem individuálního plánování je zcela opačný stav, kdy se sociální služba pružně přizpůsobuje potřebám jednotlivých klientů. To je velký pokrok a zároveň hlavní důvod, proč má smysl se individuálnímu plánování věnovat.

Líbil se vám článek? Tak ho sdílejte dál! Díky.

Chcete se dozvědět víc? Přijďte na kurz! Info ZDE.

Jiří Sobek
Lektor, konzultant a nadšený pisatel článků.

Přihlaste se

na jeden z oblíbených akreditovaných kurzů

Informace o všech kurzech naleznete ZDE.

Vyzkoušejte

nový program pro individuální plánování

S programem Joplan je individuální plánování jednoduché a srozumitelné. Usnadněte si práci ještě dnes.

Objednejte si

e-book

Nejstručnější a nejsrozumitelnější návod,

jak vytvořit kvalitní individuální plán.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů