Jaké riziko je v sociálních službách přijatelné

V minulosti bylo riziko v sociálních službách vnímáno jako cosi nepřijatelného. V dobách ústavů a velkých institucí panovala snaha klienty chránit před všemi nástrahami života. Téměř za každou cenu. I za cenu velkého zasahování do svobody a soukromí klienta. I za cenu nerespektování jeho vůle.

V moderních sociálních službách je cílem opustit situaci, kdy je člověk „v bezpečí, ale nešťastný“ směrem ke zmírnění rizik a zlepšení kvality života, říkají britští autoři Bates a Silberman. Jinými slovy: přiměřené riziko je přijatelné. Pokud klienti sociálních služeb mají žít běžným způsobem života, setkávají se i s běžnými riziky. Sociální služba pak poskytuje takovou podporu, aby klient mohl rizikovou situaci zvládnout bezpečným způsobem.

Otázka ale zní, jak poznáme, které riziko je pro klienta přiměřené a co už je příliš? Pomoci vám může šest následujících vodítek.

1. Riziko pro klienta je srovnatelné s rizikem, které v dané situaci hrozí běžnému občanovi.

Asi každý, kdo jezdí na kole, už z kola někdy spadl. Ale není to příliš častá událost. Možná jednou za rok, možná jednou za pár let. Když tedy váš klient jezdí na kole a jednou za dva roky z kola spadne, jedná se o přiměřené riziko, které je s touto činností běžně spojené. Když ale váš klient bude padat z kola dvakrát za měsíc, jedná se o riziko zvýšené. A když se bude na kole chovat zvlášť nebezpečně, dostáváme se do oblasti nepřijatelného rizika.

2. Nehrozí fatální ohrožení

V situacích, kdy je riziko přiměřené, nejde člověku o život. Možná je zde riziko nepříjemného úrazu, ale život klienta ohrožen není. Klient si například sám vaří kávu a vodu ohřívá v rychlovarné konvici. Možná máme obavu, že by se mohl opařit, ale nic víc. To je přijatelné riziko. Naproti tomu klientovi, který se do elektrického přívodu v podstavci konvice snaží zastrčit vidličku, hrozí vážný úraz elektrickým proudem. V tomto případě by samostatné užívání konvice bylo nepřijatelným rizikem.

3. Klient je schopen situaci posoudit

Pokud klient zažívá přiměřené riziko, je si obvykle rizika vědom. Ví, co mu hrozí. Například jde sám nakoupit do města a ví, že kdyby nedával pozor na přechodu, mohlo by ho porazit auto. Naproti tomu si můžete představit dezorientovaného klienta, který nedopatřením opustil zařízení. Potuluje se po městě a vlastně ani netuší, co by se mu mohlo stát. Zde se bude jednat o riziko nepřijatelné.

4. Bezpečné zvládnutí situace je v silách uživatele

V minulém příkladu první klient, který se ve městě orientuje, má zároveň schopnosti, které mu umožňují zvládnout vše bezpečně. Dezorientovaný klient ale tyto schopnosti nemá. Proto by sociální služba měla být schopna zajistit, aby se takový klient do této nebezpečné situace vůbec nedostal.

5. Klient má s danou rizikovou situací předchozí zkušenost

Každý, kdo si dělal řidičský průkaz, může potvrdit, že první jízda byla trochu adrenalin. A po pár letech za volantem už možná možná při řízení i relaxujete. Pokud váš klient něco zkouší poprvé, riziko bude v mnoha případech pravděpodobně zvýšené. Nemusí to být řízení auta, ale stačí třeba první samostatná cesta do města. Nebo první samostatné pečení v troubě. Když má klient možnost, aby se rizikovou situací postupně seznámil a naučil se ji zvládnout, tak riziko časem klesne na přijatelnou úroveň.

6. Klient má dostatečnou podporu pro bezpečné zvládnutí situace

Když se klient ztratí a dezorientovaně bloudí po městě, je na danou situaci sám. Riziko je vysoké. Nemá žádnou podporu. Pokud naopak nácvik zvládnutí rizikové situace probíhá plánovaně a klient má dostatečnou pomoc a podporu ze strany sociální služby, je zde velká šance, že situaci zvládne bezpečně.

Správně vyhodnotit jednotlivé rizikové situace bývá v sociálních službách někdy pěkný oříšek. Na jedné straně se kvalitní služba snaží dopřát klientovi co nejvíce svobody, soukromí a co nejméně zasahovat do jeho rozhodování. Na druhé straně stojí stejně důležitá snaha o dosažení maximálního bezpečí pro každého klienta. Skutečně dobré, profesionální a vyvážené řešení rizikové situace zohledňuje oba dva tyto póly: svobodu i bezpečí. Najít takto vyvážené řešení bývá někdy skutečné umění. Tak držím palce, aby se vám to podařilo.

Chcete se seznámit s řešením rizikových situací v sociálních službách více do hloubky? Zvu vás na akreditovaný kurz Práce s rizikem v sociálních službách. Více informací naleznete ZDE.

Jiří Sobek
Lektor, konzultant a nadšený pisatel článků.

Přihlaste se

na jeden z oblíbených akreditovaných kurzů

Informace o všech kurzech naleznete ZDE.

Vyzkoušejte

nový program pro individuální plánování

S programem Joplan je individuální plánování jednoduché a srozumitelné. Usnadněte si práci ještě dnes.

Objednejte si

e-book

Nejstručnější a nejsrozumitelnější návod,

jak vytvořit kvalitní individuální plán.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů