Jde o klienta, ne o papíry

Někteří pracovníci mají pocit, že je individuální plánování připravuje o čas a odvádí je od skutečné práce s klientem. Tento pocit vychází většinou z představy, že plánování znamená sedět v kanceláři a vyplňovat různé formuláře. Ale tak by to být nemělo. V centru pozornosti by při plánování měl stát člověk, klient. Papíry jsou až na druhém místě.

Proč plánujeme

Při plánování sociální služby jde především o to, vyjasnit si spolu s klientem, jak bude služba probíhat. Od rána do večera, pokud se jedná o pobytovou službu. Jde o to naplánovat službu takovým způsobem, aby vše probíhalo co nejvíce podle přání, potřeb a očekávání klienta. Aby to byl klient, kdo rozhoduje o svém životě a ne pracovníci nebo rodina. A to je velký úkol.

Velké nebezpečí

Zvláště v zařízeních, kde je větší počet klientů, existuje totiž jedno velké nebezpečí. Nebezpečí rutiny a zavedených postupů, kterým se klienti musí přizpůsobovat, ať se jim to líbí nebo ne. Nekvalitní sociální služba se vyznačuje tím, že klient se musí přizpůsobovat provozu organizace a potřebám zaměstnanců. Naopak znakem kvality je, že se služba maximálně přizpůsobuje potřebám každého klienta. A protože potřeby lidí jsou různé, tak to v mnoha případech není právě jednoduchý úkol. A právě individuální plánování pomáhá tento úkol zvládnout.

Znakem kvality je, že se služba maximálně přizpůsobuje potřebám každého klienta.

Zaostřeno na potřeby klienta

Plánování je proces, při kterém se setkáváme s klientem. Chceme ho hlouběji poznat, zajímáme se o jeho potřeby. Chceme vědět, jak chce tento člověk žít a jak mu v rámci sociální služby můžeme pomoci. Domlouváme se, jak konkrétně bude služba probíhat. Hledáme způsoby, jak sladit potřeby klienta a možnosti organizace. O tom, co jsme společně domluvili, pak učiníme písemný záznam. Pokud možno co nejjednodušším způsobem.

Při plánování chceme najít odpověď zhruba na tyto otázky:

 • Co je pro klienta důležité v jeho každodenním životě?
 • Co má rád, co ho baví, co mu dělá radost?
 • Co vnímá jako problém, co mu vadí, co ho trápí?
 • Jaké jsou jeho skutečné potřeby?
 • Jaké jsou silné stránky, schopnosti a vnitřní zdroje tohoto člověka?
 • S čím mu můžeme pomoci, co mu můžeme nabídnout?
 • Je to, co mu nabízíme, skutečně tím, co tento člověk chce a potřebuje?

Hledání (a nalezení) odpovědí na tyto otázky prohlubuje vztah mezi klientem a pracovníkem. V tuto chvíli se můžeme začít dívat i do budoucnosti. Můžeme si klást další otázky:

 • Jak budeme s klientem spolupracovat v příštích měsících?
 • Jak přesně bude služba probíhat?
 • V čem tohoto člověka můžeme podpořit?
 • Na co se zaměříme?
 • Jak přispějeme k naplnění jeho potřeb?
 • Co dalšího můžeme udělat pro zlepšení jeho života?

Tak vzniká určitý plán a podle tohoto plánu se pak všichni pracovníci při práci s klientem řídí. Kdyby tento plán neexistoval, řada úkonů by se s klientem dělala nahodile, rutinně, ze zvyku. Existovalo by riziko, že soukolí sociální služby člověka jednoduše pohltí. Klient bude nucený přizpůsobit se provozu organizace. Bude muset zapomenout na svá vlastní přání, potřeby a představy o životě. Toto riziko je zcela reálné. Řada sociálních služeb bohužel přesně tímto způsobem funguje.

Užitečná pomůcka nebo zbytečný papír?

Individuální plánování se tedy týká především každodenního kontaktu a skutečné práce s klientem. Písemné záznamy plánů jsou jistě také důležité. Měly by být jednoduché a srozumitelné. Pak budou dobrou pracovní pomůckou, a nikoliv nadbytečnou administrací. To podstatné je, zda sociální služba při běžném každodenním fungování skutečně dokáže vycházet vstříc různorodým potřebám, přáním a preferencím jednotlivých klientů. Pokud ano, tak individuální plánování plní svůj účel. A pokud ne, tak i krásně zpracovaný individuální plán zůstane jen neužitečným kusem papíru.

Zaujal vás článek? Přijďte na kurz Jak dobře individuálně plánovat a dozvíte se víc! Klikněte ZDE.

Jiří Sobek
Lektor, konzultant a nadšený pisatel článků.

Přihlaste se

na jeden z oblíbených akreditovaných kurzů

Objednejte si

e-book

Nejstručnější a nejsrozumitelnější návod,

jak vytvořit kvalitní individuální plán.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů